ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 13 100 1

معنی کلمه wasp

معنی wasp از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه wasp

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/08 Thursday, February 27, 2014

  black and yellow bee-like insect

 • علی
  1393/03/18 Sunday, June 8, 2014

  n. ==> social insect with membranous wings and a slender body that tapers to a point with a stinging organ at the end

 • ar
  1394/04/24 Wednesday, July 15, 2015

  مرتبط = gall wasp - mason wasp

 • علی
  1394/06/04 Wednesday, August 26, 2015

  hornet, hony bee, bee

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  American who is of northern European heritage and belongs to the Protestant Church (considered to be the privileged class in the United States).....

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  a social winged insect which has a narrow waist and a sting and is typically yellow with black stripes. It constructs a paper nest from wood pulp and raises the larvae on a diet of insects.

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  a solitary winged insect with a narrow waist, mostly distantly related to the social wasps and including many parasitic kinds.

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  a person descended from N European, usually Protestant stock, forming a group often considered the most dominant, privileged, and influential in American society

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  I got a nasty sting from a wasp.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  The wasp has stung me.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  The wasp would be bury it.

 • پیمان
  1395/11/16 Saturday, February 4, 2017

  I've seen bigger wings on a wasp.

 • nersi
  1398/01/26 Monday, April 15, 2019

  wasp= زنبور بی عسل
  bee= زنبور عسل

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت