ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 32 100 1

معنی کلمه warden

معنی warden از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه warden

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/08 Thursday, March 28, 2013

  fire warden رئیس اتش نشانی

 • سید عادل
  1392/05/03 Thursday, July 25, 2013

  1. a person who is in charge of (the people in) a particular building ==> Shes the warden of a school

 • سید عادل
  1392/05/03 Thursday, July 25, 2013

  the person in charge of a prison (US) ==> a prison warden

 • علی
  1392/06/26 Tuesday, September 17, 2013

  jailer, official in charge of a prison; guardian, keeper; guard, protector; custodian, curator

 • احسان
  1394/01/23 Sunday, April 12, 2015

  head of some University colleges and academic institutions

 • احسان
  1394/01/23 Sunday, April 12, 2015

  a corrections officer

 • اصغر
  1394/04/01 Monday, June 22, 2015

  the warden is not in the garden!

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  a person responsible for the supervision of a particular place or thing or for ensuring that regulations associated with it are obeyed.

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  synonyms: ranger, custodian, keeper, guardian, protector, superintendent, caretaker, supervisor

 • عبدالغفور
  1394/10/17 Thursday, January 7, 2016

  warden in garden. کد بندی: زندانبان در باغ

 • j****************4@g******l.com
  1394/11/05 Monday, January 25, 2016

  کدبندی:واردن سرپستای واردات

 • محمدعلي
  1394/11/19 Monday, February 8, 2016

  The chairman selected him as a warden when he will be absent!

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a person responsible for the supervision of a particular place or activity or for enforcing the regulations associated with it.

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "the warden of a nature reserve"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  the head of certain schools, colleges, or other institutions. "the Warden of All Souls College, Oxford

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a prison officer. "securely handcuffed to a warden, he was taken to Wandsworth Prison

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  n. jailer, official in charge of a prison; guardian, keeper; guard, protector; custodian, curator

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  سرپرست‌، ولي‌، رئيس‌، ناظر، نگهبان‌، قراول‌، ناظر،بازرس‌

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  church-warden:متصدى دارايى کليسا

 • سمیهa
  1395/02/20 Monday, May 9, 2016

  fish-warden:متصدى امور شيلات

 • محمدعلي
  1395/03/06 Thursday, May 26, 2016

  The boss wouldn't ignore the warden recklessly!

 • حسن
  1395/04/17 Thursday, July 7, 2016

  in redemption of shawshank prisoner defeat warden and be free

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  a person who is responsible for a particular place and whose job is to make sure its rules are obeyed

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  ex. the warden of the college

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  game warden n. someone whose job is to look after wild animals in a game reserve

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  traffic warden n. someone whose job is to check that people have not parked their cars illegally

 • javad
  1395/08/07 Friday, October 28, 2016

  Prison boss or warden

 • سمیه
  1398/05/14 Monday, August 5, 2019

  administrator, supervisor, caretaker,superintendent, attendant, overseer

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  jailer, official in charge of a prison; guardian, keeper;

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  guard, protector; custodian, curator

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  the flats have a resident warden: SUPERINTENDENT, caretaker, janitor, porter, custodian, watchman, concierge, doorman.

 • محمد مهدی
  1398/06/09 Saturday, August 31, 2019

  a game warden: RANGER, custodian, keeper, guardian, protector.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت