ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 14 100 1

معنی کلمه wad

معنی wad از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه wad

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/08 Tuesday, January 28, 2014

  a wad of $10 bills.

 • علی
  1392/12/07 Wednesday, February 26, 2014

  v. ==> plug with cotton wool; line or pad with wadding; hold in place with padding; form into a wad

 • علی
  1392/12/07 Wednesday, February 26, 2014

  n. ==> small mass, small ball; padding material; (Slang) large amount (as of money, friends, etc.)

 • احسان
  1394/06/26 Thursday, September 17, 2015

  Thick pile of papers, banknotes, etc folded or rolled together. ...mass of soft materials. ..ex: a wad of cotton wool.......synonyms : block, bundle, mass, roll

 • علی
  1394/07/02 Thursday, September 24, 2015

  a mass of anything which be intertwined

 • عبدالغفور
  1394/11/13 Tuesday, February 2, 2016

  wads of money دسته پول

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  Tom waded up the piece of paper.

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  Tom threw a waded-up piece of paper at Mary.

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  My tight wad husband took me to McDonald's for our anniversary.

 • پیمان
  1395/10/02 Thursday, December 22, 2016

  I pulled out a big wad of cash out of my pocket.

 • محمد مهدی
  1398/02/30 Monday, May 20, 2019

  file attached to computer game programs (contains information about game options, game levels, targets, graphic design, etc.)

 • محمد مهدی
  1398/02/30 Monday, May 20, 2019

  a wad of cotton wool: LUMP, clump, mass, plug, pad, hunk, wedge, ball, cake, nugget; bit, piece; Brit. informal wodge.

 • محمد مهدی
  1398/02/30 Monday, May 20, 2019

  a wad of dollar bills: BUNDLE, roll, pile, stack, sheaf; N. Amer. bankroll.

 • محمد مهدی
  1398/02/30 Monday, May 20, 2019

  a wad of tobacco: QUID, twist, plug, chew.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت