ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 34 100 1

معنی کلمه vocation

معنی vocation از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه vocation

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/07 Wednesday, March 27, 2013

  teaching was his vocation, painting was his avocation

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  a particular type of work that you feel is right for you ==> At 17 she found her true vocation as a writer

 • علی
  1392/07/03 Wednesday, September 25, 2013

  calling; career, profession; capability, skill

 • لیلی
  1393/10/28 Sunday, January 18, 2015

  business

 • leili
  1393/12/06 Wednesday, February 25, 2015

  The vocation not only is income source, but it is a hobby also.

 • امیر
  1394/01/17 Monday, April 6, 2015

  a strong feeling of suitability for a particular career or occupation.

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  having a vocation make every body beter!

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  a strong feeling of suitability for a particular career or occupation.

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  synonyms: calling, life's work, mission, purpose, function, profession, occupation, career, job, employment, trade, craft, business, line, line of work, métier

 • عبدالغفور
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  job=work=vocation

 • محمدعلي
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  Only a jealousy was a reason for losing his vocation!

 • Abbas
  1394/11/24 Saturday, February 13, 2016

  vocation is synonym with job and career.

 • محمدعلي
  1394/11/27 Tuesday, February 16, 2016

  He alters his vocation and will be prosperous God willing!

 • javad
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  what is your vocation? is it good? are you happy? do you have good money?

 • مجید
  1395/01/11 Wednesday, March 30, 2016

  a particular type of work that you feel is right for you

 • مجید
  1395/01/25 Wednesday, April 13, 2016

  vocation [vəʊ'keɪʃn] n. 1. the particular occupation for which you are trained 2. a body of people doing the same kind of work

 • مجید
  1395/01/25 Wednesday, April 13, 2016

  we must respect to every vocations such dustman (or swabber ;or sweeper)

 • javad
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  i like my job or vocation

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a strong feeling of suitability for a particular career or occupation

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "not all of us have a vocation to be nurses or doctors"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a person's employment or main occupation, especially regarded as worthy and requiring dedication. "her vocation as a poet

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a trade or profession. "GNVQs in Leisure and Tourism will be the introduction to a wide span of vocations

 • سحر
  1395/02/21 Tuesday, May 10, 2016

  وا کی ایشون میرن سر کار پس؟

 • مجید
  1395/02/22 Wednesday, May 11, 2016

  کدبندی برای بخاطر سپردن معنی لغت (vocation): وکی شن آوردید؟ شغل من دیگر شاعری است نه بنایی ساختمان

 • سمیهa
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  كار، شغل‌، كسب‌، پيشه‌، حرفه‌، صدا، احضار، پيشه‌اي‌،حرفه‌اي‌، هنرستاني‌

 • سمیهa
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  n. calling; career, profession; capability, skill

 • محمدعلي
  1395/04/12 Saturday, July 2, 2016

  The president promised to make new vocation for the workless youth!

 • حسن
  1395/04/19 Saturday, July 9, 2016

  vocation=حرفه،شغل/vacation=تعطیلات،اسودگی

 • Abbas
  1395/08/26 Wednesday, November 16, 2016

  My vocation is bank's employee.

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  Never choose a vocation just because it looks easy.

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  Don't push your child into any vocation he dislikes.

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  Never choose a vocation just because it looks profitable..

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  Never choose a vocation just because the hours are short.

 • مریم
  1399/01/15 Friday, April 3, 2020

  My vocation is a support manager in a software company.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت