ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه vital

معنی vital از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه vital

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • امید
  1392/08/28 Tuesday, November 19, 2013

  essential

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/02 Friday, February 21, 2014

  extremely important

 • محمدامین
  1392/12/28 Wednesday, March 19, 2014

  necessary,essential

 • علی
  1393/03/08 Thursday, May 29, 2014

  adj. ==> lively, living, animated, vigorous; crucial, critical, necessary

 • علی
  1394/03/25 Monday, June 15, 2015

  vital: it applied for stating an important need to an issues, fundamental, essential, alive, important,

 • ar
  1394/04/22 Monday, July 13, 2015

  مرتبط = vital capacity - vital energy - vital area

 • احسان
  1394/12/19 Wednesday, March 9, 2016

  vital organs اندام‌های جانبخش (بدن) the vital rays of the sun اشعه‌ی جانبخش خورشید fuel is a vital commodity سوخت کالای بسیار مهمی است.

 • احسان
  1394/12/19 Wednesday, March 9, 2016

  a vital wound زخم مهلک a vital personality یک شخصیت پرنشاط

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  absolutely necessary; essential. "secrecy is of vital importance"

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  full of energy; lively. "a beautiful, vital girl"

 • javad
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  Take the vital signs in a patient is most important in a history

 • javad
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  Vital signs in a patient includes; temperature,blood pressure, pulse rate and respiratory rate

 • javad
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  Also control of vital sign is necessary at the resuscitation

 • پیمان
  1395/11/11 Monday, January 30, 2017

  There is a vital link between the two.

 • پیمان
  1395/11/11 Monday, January 30, 2017

  Her vital signs are being closely monitored.

 • پیمان
  1395/11/11 Monday, January 30, 2017

  Your help is vital to the success of our plan.

 • پیمان
  1395/11/11 Monday, January 30, 2017

  International trade is vital for healthy economic.

 • javad
  1396/02/09 Saturday, April 29, 2017

  vital signs

 • علی
  1397/11/15 Monday, February 4, 2019

  economic stability is vitally important

  ثبات اقتصادی اهمیت حیاتی دارد.

 • محمدرضا
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  Water scarce is vital problem .

 • محمدرضا
  1398/08/21 Tuesday, November 12, 2019

  An example of vital is your heart .

 • محمدرضا
  1398/08/21 Tuesday, November 12, 2019

  Another example of vital is a person who is always active and on-the-g0 .

 • محمدرضا
  1398/08/21 Tuesday, November 12, 2019

  The vital statistics of a population are statistics such as the number of births , deaths , or marriages that take place in it .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت