ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 36 100 1

معنی کلمه vigor

معنی vigor از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه vigor

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/06 Tuesday, March 26, 2013

  the vigor of a storm فدرت یک توفان

 • سید عادل
  1392/04/27 Thursday, July 18, 2013

  strength, energy, or enthusiasm ==> They set about their work with youthful vigour

 • سید عادل
  1392/04/27 Thursday, July 18, 2013

  2. strength of thought, opinion, expression, etc. ==> His book is written with considerable vigour

 • علی
  1393/01/11 Monday, March 31, 2014

  n. ==> physical strength; ability to survive (as of plants and animals); energy, vitality

 • نادر
  1393/05/27 Monday, August 18, 2014

  physical or mental energy and determination

 • اصغر
  1394/03/31 Sunday, June 21, 2015

  who is biger may have more vigor!

 • samira
  1394/04/08 Monday, June 29, 2015

  سلام

 • samira
  1394/04/08 Monday, June 29, 2015

  چرا معنی کلمات و جلوی کلمه ها داخل میل نمینویسید! اینطوری سخته معنی کلمات و بیایم از اینجا بخونیم! میل رو با گوشی چک میکنیم :-(

 • اصغر
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  physical strength and good health.

 • اصغر
  1394/06/01 Sunday, August 23, 2015

  synonyms: robustness, health, hardiness, strength, sturdiness, toughness, bloom, radiance, energy, life, vitality, virility, verve, spirit, zeal, passion, determination, dynamism, zest, pep, drive, force, oomph, get-up-and-go, zing, piss and vinegar

 • Abbas
  1394/06/30 Monday, September 21, 2015

  Man must has vigor.

 • محمدعلي
  1394/09/22 Sunday, December 13, 2015

  Body building can enhance our vigor !

 • عبدالغفور
  1394/10/11 Friday, January 1, 2016

  کد بندی: اونی که ویگور (vigor )و قدرت داره فیگور میگیره

 • محمدعلي
  1394/10/16 Wednesday, January 6, 2016

  His vigor and power in an aspect of rage will be twice!

 • محمدعلي
  1394/12/07 Friday, February 26, 2016

  Takhti was celebrated because he used his vigor for weak persons among the society!

 • سمیهa
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  (vigour) قدرت‌، نيرومندي‌، زور، نيرو، انرژي‌، توان‌

 • مجید
  1395/01/11 Wednesday, March 30, 2016

  active strength of body or mind

 • Abbas
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  sport increase vigor.

 • مجید
  1395/01/19 Thursday, April 7, 2016

  with vigour : He began working with renewed vigour .(او کارش را با قدرت مجدد / تازه آغاز کرد)

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  physical strength and good health

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  "the springing curls were a sign of vigour and health"

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  effort, energy, and enthusiasm

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  "they set about the new task with vigour"

 • محمدعلي
  1395/03/04 Tuesday, May 24, 2016

  Due to hardwork ,my vigor will be exhausted at early night!

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  n. physical strength; ability to survive (as of plants and animals); energy, vitality

 • مسعود
  1395/03/21 Friday, June 10, 2016

  The ability of an organism to survive and grow.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  He replied with vigor.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  A vigor more than earth's is in thy notes,.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  I used al my vigor but stil the volume was pretty low.

 • پیمان
  1396/03/13 Saturday, June 3, 2017

  The foods which increase vitality, energy, vigor, health.

 • فرزان
  1396/03/30 Tuesday, June 20, 2017

  I have vigor for swimming .

 • فرزان
  1396/07/17 Monday, October 9, 2017

  I have vigor for working.

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  انرژی

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  physical strength;

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  ability to survive (as of plants and animals);

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  energy, vitality

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت