ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه vertical

معنی vertical از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه vertical

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/10 Saturday, March 1, 2014

  UPRIGHT

 • محمدامین
  1393/01/08 Friday, March 28, 2014

  opposite of horizontal

 • علی
  1393/03/20 Tuesday, June 10, 2014

  adj. ==> upright, perpendicular; located at the vertex; pertaining to all stages of a product from design to sale (Economics); having a multi-level structure

 • علی
  1393/03/20 Tuesday, June 10, 2014

  n. ==> upright line; upright position

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مرتبط = vertical (deflection) oscillator

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مرتبط = vertical adjustment

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مرتبط = vertical angles

 • علی
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  vertical lines is related to the main context

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  a vertical line خط عمود

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  being in a position or direction perpendicular to the plane of the horizon; upright; plumb

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  being in the same direction as the axis; lengthwise

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  of, pertaining to, or situated at the vertex

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  perpendicular

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  at right angles to a horizontal plane; in a direction, or having an alignment, such that the top is directly above the bottom. "the vertical axis"

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  involving different levels or stages of a hierarchy or process.

 • احسان
  1395/01/06 Friday, March 25, 2016

  a vertical line or plane. "the columns incline several degrees away from the vertical"

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  The cliff is almost vertical.

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  He drew some vertical lines on the paper.

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  Strictly speaking, It was not a vertical line.

 • پیمان
  1395/11/18 Monday, February 6, 2017

  Only use vertical integration.

 • علی
  1397/11/21 Sunday, February 10, 2019

  a vertical line

  خط عمود

 • محمدرضا
  1398/03/06 Monday, May 27, 2019

  Vertical component of earthquake force is negligible in competition with horizontal component .
  مولفه عمودی نیروی زلزله در مقایسه با مولفه افقی آن ناچیز است

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  A man stood next to it , peeking through a slit in the vertical slats .

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  The case is firmly fixed to a " bridge " B with its back or bottom in a vertical position .

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  The vertical branches descend to the basement and generally merge in a single return pipe which is connected to the lower part of the boiler .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت