ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه verse

معنی verse از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه verse

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/08/27 Monday, November 18, 2013

  example: Shakespeare wrote mostly in verse

 • علی
  1392/10/28 Saturday, January 18, 2014

  n. ==> rhyme; stanza; poem; subdivision of a Biblical chapter

 • سمیه
  1393/12/24 Sunday, March 15, 2015

  Nezamy turned that story into verse

 • اصغر
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  SHAHNAMEH has mor than 20000 verses.

 • اصغر
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  writing arranged with a metrical rhythm, typically having a rhyme.

 • اصغر
  1394/05/24 Saturday, August 15, 2015

  synonyms: poetry, versification, poetic form, poems, balladry, lyrics, lines, doggerel, poesy; poem, lyric, ballad, sonnet, ode, limerick, rhyme, ditty, lay

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  verse in verse بیت در شعر

 • محمدعلي
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  He memorized many verses from Hafez!

 • javad
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  Sadi and Hafez are the most common persons about verse

 • محمدعلي
  1395/04/09 Wednesday, June 29, 2016

  Verses come from our literature originally!

 • مجید
  1395/05/28 Thursday, August 18, 2016

  a set of lines that forms one part of a song, poem, or a book such as the Bible or the Koran

 • مجید
  1395/05/28 Thursday, August 18, 2016

  a verse of the quran = ايه قران

 • مجید
  1395/05/28 Thursday, August 18, 2016

  an interpolated verse = شعر افزوده ،شعر اضافه ،شعر قلب

 • مجید
  1395/05/28 Thursday, August 18, 2016

  blank verse = شعرسپید، شعر بی قافیه ، شعر منثور، شعر بی قافیه پنج وزنی.

 • محمدعلي
  1395/06/23 Tuesday, September 13, 2016

  He memorized many verses from variety of poems!

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  He translated the verse into english.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  A collection of her verses has just been published.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  Poetry, Poem.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  "I will praise you Lord with my heart" This is a Verse.

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  rhyme;

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  stanza;

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  poem;

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  subdivision of a Biblical chapter

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت