ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 33 100 1

معنی کلمه verify

معنی verify از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه verify

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/03 Saturday, March 23, 2013

  witnesses verified his claim

 • سید عادل
  1392/04/31 Monday, July 22, 2013

  1. to discover whether something is correct or true ==> A computer program verifies that the system is working

 • سید عادل
  1392/04/31 Monday, July 22, 2013

  2. to state that something is true [= confirm] ==> His statement was verified by several witnesses

 • علی
  1392/06/18 Monday, September 9, 2013

  confirm the truth of something; ascertain the truth of something (as by investigation); witness or swear to the truth of something (Law)

 • لیلی
  1393/10/01 Monday, December 22, 2014

  confirm

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  he recieved verification number.

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  make sure or demonstrate that (something) is true, accurate, or justified.

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  مقابله کردن check, collate, contrast, compare, confront, verify بازبینی کردن verify رسیدگی کردن consider, check, investigate, investigate, attend, verify تحقیق کردن investigate, inquire, assay, interrogate, verify, question صحت و سقم امری را معلوم کردن verify ممیزی کردن verify, survey محقق کردن ascertain, inquire, verify, vindicate

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  synonyms: substantiate, confirm, prove, corroborate, back up, bear out, justify, support, uphold,

 • عبدالغفور
  1394/10/13 Sunday, January 3, 2016

  من تایید نمی کنم i don't verify

 • محمدعلي
  1394/11/13 Tuesday, February 2, 2016

  Can you verify the man with a violet hat in this crowded avenue,police said!?

 • محمدعلي
  1394/12/23 Sunday, March 13, 2016

  The accused charges should be verified by a detective !

 • مجید
  1395/01/31 Tuesday, April 19, 2016

  to verify the accounts = رسيدگى بمحاسبات کردن ، حسابها را رسيدگى يا مميزى کردن

 • مجید
  1395/01/31 Tuesday, April 19, 2016

  verification (تایید): automatic signature verification

 • مجید
  1395/01/31 Tuesday, April 19, 2016

  after make an email you must verify you account

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  make sure or demonstrate that (something) is true, accurate, or justified

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "his conclusions have been verified by later experiments"

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  swear to or support (a statement) by affidavit

 • احسان
  1395/02/10 Friday, April 29, 2016

  "reports of the massacre could not be verified"

 • Abbas
  1395/02/15 Wednesday, May 4, 2016

  Over time verifies everything.گذشت زمان همه چیز را اثبات می کند

 • محمدعلي
  1395/03/20 Thursday, June 9, 2016

  Doctors verified that she has an contagious fever!

 • سمیهa
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  رسيدگي‌ كردن‌، صحت‌ و سقم‌ امري‌ را معلوم‌ كردن‌، مميزي‌كردن‌، تحقيق‌ كردن‌

 • سمیهa
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  v. confirm the truth of something; ascertain the truth of something (as by investigation); witness or swear to the truth of something (Law)

 • سمیهa
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  to verify the accounts:رسيدگى بمحاسبات کردن ،حسابها را رسيدگى يامميزى کردن

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  Can anyone verify that?

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  Tom verified the date of the meeting.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  I need to verify everything you've told us.

 • پیمان
  1396/03/16 Tuesday, June 6, 2017

  The police were able to verify Tom's alibi.

 • سمیه
  1398/05/04 Friday, July 26, 2019

  prove, demonstrate, assert,aver,affirm,corroborate

 • محمد مهدی
  1398/05/30 Wednesday, August 21, 2019

  SUBSTANTIATE, confirm, prove

 • محمد مهدی
  1398/05/30 Wednesday, August 21, 2019

  corroborate, back up

 • محمد مهدی
  1398/05/30 Wednesday, August 21, 2019

  bear out, justify, support, uphold

 • محمد مهدی
  1398/05/30 Wednesday, August 21, 2019

  attest to, testify to, validate, authenticate, endorse, certify

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت