ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه valiant

معنی valiant از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه valiant

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/25 Sunday, April 14, 2013

  to make a valiant effort تلاش پیگیر کردن

 • سید عادل
  1392/05/08 Tuesday, July 30, 2013

  very brave, especially in a difficult situation [= courageous] ==> in a valiant effort to save the child

 • علی
  1392/07/18 Thursday, October 10, 2013

  brave, daring

 • اصغر
  1394/05/02 Friday, July 24, 2015

  all giants may be valiant!

 • اصغر
  1394/05/02 Friday, July 24, 2015

  possessing or showing courage or determination.

 • اصغر
  1394/05/02 Friday, July 24, 2015

  synonyms: brave, courageous, valorous, intrepid, heroic, gallant, lionhearted, bold, fearless, daring, audacious, unflinching, unshrinking, unafraid, dauntless, undaunted, doughty, tough, indomitable, mettlesome, stouthearted, spirited, plucky, game, gutsy, gutty, spunky

 • اصغر
  1394/08/06 Wednesday, October 28, 2015

  کدبندی کلمه: سوسک ترسو بود، "ولی انت"(مورچه)، شجاع بود.

 • Abbas
  1394/09/04 Wednesday, November 25, 2015

  In waring with enemy must was valiant.در نبرد با دشمن باید شجاع بود

 • عبدالغفور
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  valiant soldier= سرباز شجاع

 • محمدعلي
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  Some morality such as honesty,loyalty and valiantly is going to abolished!

 • محمدعلي
  1394/12/14 Friday, March 4, 2016

  Our soldiers are defending borders valiantly!

 • Abbas
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  valiant boy was a cartoon character.پسر شجاع یک شخصیت کارتونی بود

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  (valianty) دلاور، شجاع‌، نيرومند، بهادر، دليرانه‌،تهمتن‌

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  pot valiant:دليرازروى مستى ،پياله پهلوان

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  adj. brave, daring

 • محمدعلي
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  Our valiant people are really loyal and patriotic regarding to their country!

 • حسن
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  my country have a lot valiant men and women who sacrificed to our country

 • مجید
  1395/04/30 Wednesday, July 20, 2016

  courageous = دلیر، باجرات.

 • مجید
  1395/04/30 Wednesday, July 20, 2016

  courageously = ازروى جرات ،دليرانه

 • مجید
  1395/04/30 Wednesday, July 20, 2016

  was wrong, and courageous enough

 • مجید
  1395/04/30 Wednesday, July 20, 2016

  he looks valiant = او دلیر بنظر میرسه

 • محمدعلي
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Only our valiant youth could resist against brutal invasion!

 • پیمان
  1396/02/30 Saturday, May 20, 2017

  It was valiant, but useless.

 • پیمان
  1396/02/30 Saturday, May 20, 2017

  Come, my valiant lnight.

 • پیمان
  1396/02/30 Saturday, May 20, 2017

  As for my valiant sister.

 • پیمان
  1396/02/30 Saturday, May 20, 2017

  Let us be valiant in our spirit.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت