ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 22 100 1

معنی کلمه unite

معنی unite از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه unite

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/26 Saturday, August 17, 2013

  to join together as a group, or to make people join together as a group; to combine ==> Party members united behind their leader

 • علی
  1392/09/09 Saturday, November 30, 2013

  v. ==> combine, integrate; join into one, make one

 • اصغر
  1394/04/06 Saturday, June 27, 2015

  the united states.

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مرتبط = united arab republic

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مرتبط = united court of customs

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مشابه = general assmbly of the united nations

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مشابه = the united states of america

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  come or bring together for a common purpose or action.

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  متحد کردن unite, unify, incorporate, band, consociate, herd

 • عبدالغفور
  1394/11/05 Monday, January 25, 2016

  unite people. مردم رو متحد کن

 • محمدعلي
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  We should be united for whom that have a think of aggression to our border!

 • javad
  1395/02/31 Friday, May 20, 2016

  we must be united for every victory

 • javad
  1395/02/31 Friday, May 20, 2016

  for every working we need a union think

 • محمدعلي
  1395/03/01 Saturday, May 21, 2016

  United States America is as an idol for our youth!

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  output unite = واحد خروجى

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  if different people or organizations unite, or if something unites them, they join together in order to achieve something

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  Our goal is to unite the opposition parties and defeat the President.

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  unite against/behind ; Party members united behind their leader.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  We live in the united states.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Tom is the citizen of the United State.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Have you ever been to the United State?

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  The workers united to demand higher wages.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت