ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه uneventful

معنی uneventful از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه uneventful

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/12 Saturday, February 1, 2014

  adj. ==> not eventful, devoid of important occurrences

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  the trip was so uneventful i can rank it as boring.

 • علی
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  without any special happening

 • علی
  1394/05/31 Saturday, August 22, 2015

  my work setting is uneventful and boring

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  uneventful life is boring.

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  not marked by interesting or exciting events.

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  synonyms: unexciting, uninteresting, monotonous, boring, dull, insipid, tedious, humdrum, routine, unvaried, ordinary, run-of-the-mill, pedestrian, mundane, predictable, blah

 • عبدالغفور
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  یک روز یکنواخت an unevevntful day

 • محمدعلي
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  An uneventful day isn't favorite for an editor!

 • javad
  1395/04/25 Friday, July 15, 2016

  the football match was uneventful

 • javad
  1395/04/25 Friday, July 15, 2016

  have a nice day , but don`t have a uneventful day

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  with nothing exciting or unusual happening

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  uneventfully adv

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  uneventfulness n

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  without especial event

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  boring

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  opposite of exciting, eventful, tense

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  i'm gonna give a change to this damn uneventful life!

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  The trip was uneventful.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Paul island was uneventful.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  The rest of the day was uneventful.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Thankfully uneventful, Your Majesty.

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  UNEXCITING, uninteresting, monotonous

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  boring, dull, tedious

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  humdrum, routine

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  unvaried, ordinary

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت