ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 18 100 1

معنی کلمه tyrant

معنی tyrant از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه tyrant

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدامین
  1392/12/20 Tuesday, March 11, 2014

  oppressor, despot, nimrod, rapist, represser

 • علی
  1393/02/12 Friday, May 2, 2014

  n. ==> despot, dictator, autocrat

 • عبدالغفور
  1394/11/19 Monday, February 8, 2016

  tyrant of some countries حاکمان مستبد و ستمگر از برخی از کشورها

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  Tamerlane was a tyrant تیمور لنگ ستمگر بود.

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  An absolute ruler who governs without restrictions, especially one who seized power illegally

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  An oppressive, harsh, arbitrary person

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  A Greek synonym for king or ruler, not necessarily denoting one who has seized power unconstitutionally or who rules oppressively

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  martinet

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  a cruel and oppressive ruler. "the tyrant was deposed by popular demonstrations"

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  synonyms: dictator, despot, autocrat, absolute ruler, authoritarian, oppressor "an evil tyrant who has imprisoned all who oppose his regime"

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  a tyrant flycatcher

 • محمدعلي
  1395/09/23 Tuesday, December 13, 2016

  A tyrant couldn't govern for ever!

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Emperor Nero was an extremely evil tyrant.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  The people suffered under the cruel tyrant.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  oppressor

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  violator

 • javad
  1396/05/06 Friday, July 28, 2017

  Tyrant of germany was hitler

 • javad
  1396/05/06 Friday, July 28, 2017

  Tyrant in some country

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت