ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه tumult

معنی tumult از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه tumult

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدامین
  1392/12/15 Thursday, March 6, 2014

  commotion, fuss, alarum, convulsion, disturbance, brawl, jangle, bobbery, donnybrook, garboil

 • علی
  1393/02/05 Friday, April 25, 2014

  n. ==> commotion, clamor, confusion; riot, angry demonstration by a crowd; mental turmoil, emotional turmoil

 • سمیه
  1394/02/05 Saturday, April 25, 2015

  the crowd's tumult هياهوى جمعيت‌

 • امیر
  1394/02/07 Monday, April 27, 2015

  a loud, confused noise, especially one caused by a large mass of people.

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مشابه = tumultuary - tumultuous

 • علی
  1394/07/02 Thursday, September 24, 2015

  an unusual noisy state which imply an imminent occurrence

 • عبدالغفور
  1394/11/19 Monday, February 8, 2016

  tumult in street. جنجال و هیاهو در خیابان

 • احسان
  1394/12/16 Sunday, March 6, 2016

  the crowd's tumult هیاهوی جمعیت

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  violent and noisy commotion or disturbance of a crowd or mob; uproar

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  a general outbreak, riot, uprising, or other disorder

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  highly distressing agitation of mind or feeling; turbulent mental or emotional disturbance

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  disturbance, trouble, chaos

 • احسان
  1395/01/11 Wednesday, March 30, 2016

  a loud, confused noise, especially one caused by a large mass of people. "a tumult of shouting and screaming broke out"

 • احسان
  1395/01/11 Wednesday, March 30, 2016

  synonyms: din, loud noise, racket, uproar, commotion, ruckus, rumpus, hubbub, pandemonium, babel, bedlam, brouhaha, fracas, furore, melee, frenzy, ado

 • احسان
  1395/01/11 Wednesday, March 30, 2016

  a state of confusion or disorder. "the whole neighbourhood was in a state of fear and tumult"

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  A tumult grew around us.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  The crowd was in a tumult.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  There was a tumult, then silence.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  The house broke into a wild tumult.

 • حسین
  1395/12/13 Friday, March 3, 2017

  a loud, confused noise, especially one caused by a large mass of people.

 • حسین
  1395/12/13 Friday, March 3, 2017

  a tumult of shouting and screaming broke out"

 • حسین
  1395/12/13 Friday, March 3, 2017

  synonyms: din, loud noise, racket, uproar, commotion, ruckus

 • حسین
  1395/12/13 Friday, March 3, 2017

  rumpus, hubbub, pandemonium, babel, bedlam, brouhaha, fracas, furore, melee, frenzy

 • مجتبی
  1397/02/14 Friday, May 4, 2018

  A state of noisy and confused activity, affray

 • Saeed
  1397/06/14 Wednesday, September 5, 2018

  The sailors' voices were too feeble to be heard above the tumult of the storm.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت