ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 34 100 1

معنی کلمه transmit

معنی transmit از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه transmit

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/04 Sunday, March 24, 2013

  news can be transmitted in various ways

 • سید عادل
  1392/05/01 Tuesday, July 23, 2013

  1. to communicate, as information or news ....... 2. to pass or spread (disease, infection, etc.) to another

 • d*************d@g******l.com
  1392/07/27 Saturday, October 19, 2013

  broadcast

 • لیلی
  1393/10/01 Monday, December 22, 2014

  distribute

 • راحله
  1393/10/29 Monday, January 19, 2015

  To send out electronic signals, messages, etc using radio, television or other similar equipment

 • راحله
  1393/10/29 Monday, January 19, 2015

  Formal for "pass"

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = radiotelephone transmitter

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = amateur transmitter

 • ar
  1394/04/26 Friday, July 17, 2015

  مشابه = breasted transmitter

 • اصغر
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  cause (something) to pass on from one place or person to another.

 • اصغر
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  synonyms: transfer, pass on, hand on, communicate, convey, impart, channel, carry, relay, forward, dispatch, disseminate, spread, circulate

 • اصغر
  1394/05/13 Tuesday, August 4, 2015

  transmition is a stage in development process.

 • محمدعلي
  1394/10/07 Monday, December 28, 2015

  English radio for Tehranian citizens are transmitted on frequency 91.5Mhz on FM!It can be useful for us specially when we are driving!

 • عبدالغفور
  1394/10/14 Monday, January 4, 2016

  transport(انتقال دادن) and transmit (فرستادن و پخش کردن)

 • محمدعلي
  1394/10/15 Tuesday, January 5, 2016

  The radar is based on a transmitter and a receiver!

 • علی
  1394/11/23 Friday, February 12, 2016

  v. transfer from a source to a destination, transport, send, convey; pass to another; broadcast

 • محمدعلي
  1394/11/24 Saturday, February 13, 2016

  We should be able to distinguish using "transmit"and "convey"in our sentences!

 • محمدعلي
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  Latest news are transmitted in less than a minute all over the world!

 • سمیهa
  1395/02/06 Monday, April 25, 2016

  فرا فرستادن‌، پراكندن‌، انتقال‌ دادن‌، رساندن‌، عبوردادن‌، سرايت‌ كردن‌

 • سمیهa
  1395/02/06 Monday, April 25, 2016

  مخابره‌ كردن‌، فرستادن‌

 • سمیهa
  1395/02/06 Monday, April 25, 2016

  انتقال داده ها

 • سمیهa
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  v. transfer from a source to a destination, transport, send, convey; pass to another; broadcast

 • javad
  1395/04/26 Saturday, July 16, 2016

  the president`s message was transmitted to the national congress

 • مجید
  1395/04/29 Tuesday, July 19, 2016

  to send or pass something from one person, place or thing to another

 • مجید
  1395/04/29 Tuesday, July 19, 2016

  Mathematical knowledge is transmitted from teacher to student

 • مجید
  1395/04/29 Tuesday, July 19, 2016

  sexually transmitted disease ( STD): a disease that one person passes to another through having sex, such as AIDS or herpes

 • مجید
  1395/04/29 Tuesday, July 19, 2016

  technical; if an object or substance transmits sound or light, it allows sound or light to travel through or along it

 • لیلا
  1395/07/18 Sunday, October 9, 2016

  to send or forward

 • سمیه
  1398/05/13 Sunday, August 4, 2019

  transfer, forward, send, demise,remise, shift, make over

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  the use of computers to transmit information: TRANSFER, pass on, hand on, communicate, convey

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  impart, channel, carry, relay, dispatch; disseminate, spread, circulate.

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  the programme will be transmitted on Sunday: BROADCAST, relay

 • محمد مهدی
  1398/06/04 Monday, August 26, 2019

  send out, air, televise

 • مریم
  1398/12/03 Saturday, February 22, 2020

  A person with krona virus can transmit virus at the air by coughing.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت