ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه toil

معنی toil از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه toil

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/01 Monday, September 23, 2013

  hard work, especially work that makes you feel physically tired ==> Lindi has achieved her comfortable life only after years of hard toil.

 • سید عادل
  1392/07/01 Monday, September 23, 2013

  example: Well, after a day's toil in the office I like to relax a little

 • سید عادل
  1392/07/01 Monday, September 23, 2013

  verb: [also toil away] = to work very hard for a long period of time ==> I've been toiling away at this essay all weekend

 • علی
  1392/10/05 Thursday, December 26, 2013

  n. ==> hard work, exhausting effort

 • علی
  1392/10/05 Thursday, December 26, 2013

  v. ==> work, labor

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/18 Tuesday, April 7, 2015

  hard or exhusting work - toil and trouble

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  do sth with great effort

 • علی
  1394/04/13 Saturday, July 4, 2015

  doing many struggles or efforts to reach a goal

 • اصغر
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  talk on nuclear program toiled forward.

 • اصغر
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  کدبندی کلمه: تو ایل (toil)زندگی کردن زحمت و سختی داره!

 • Abbas
  1395/01/24 Tuesday, April 12, 2016

  The old man toil to walked.پیرمرد به زحمت راه می رفت

 • محمدعلي
  1395/02/23 Thursday, May 12, 2016

  Nobody would reach to the goals without tolerating many toils!

 • بهتاش
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  work like a trojan

 • بهتاش
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  work one's fingers to the bone

 • بهتاش
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  keep one's noce to the grindstone

 • محمدعلي
  1395/02/26 Sunday, May 15, 2016

  My father toiled all over his life time!

 • محمدعلي
  1395/04/10 Thursday, June 30, 2016

  Tolerating toils is a first step to be successful!

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  hard unpleasant work done over a long period

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  reward is an iduce to toil = چيزيکه ادم را بکار کردن تشويق ميکند پاداش است

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  the joy overpays the toil = خوشى اين کار رنج انراکه جبران ميکند سهل است برانهم مى چربد

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  to toil up hill = بسختی از تپه بالا رفتن / بسختى از سر بالايى رفتن

 • javad
  1395/08/15 Saturday, November 5, 2016

  toil for succesfull

 • پیمان
  1395/11/19 Tuesday, February 7, 2017

  I've been toiling away in the kitchen all afternoon.

 • پیمان
  1395/11/19 Tuesday, February 7, 2017

  They advanced with toiled.

 • پیمان
  1395/11/19 Tuesday, February 7, 2017

  Even in the pain and toil.

 • پیمان
  1395/11/19 Tuesday, February 7, 2017

  Only again to toil without rest.

 • javad
  1395/12/30 Monday, March 20, 2017

  You have toiled for me

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت