ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 25 100 1

معنی کلمه thrifty

معنی thrifty از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه thrifty

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مهرداد
  1392/05/15 Tuesday, August 6, 2013

  By being thrifty and shopping wisely we can manage our favorite entertaiments

 • سید عادل
  1392/05/26 Saturday, August 17, 2013

  using money carefully and wisely ==> They have plenty of money now, but they still tend to be thrifty

 • علی
  1392/09/12 Tuesday, December 3, 2013

  adj. ==> economizing; thriving, prospering

 • امیر
  1394/02/18 Friday, May 8, 2015

  (of a person or their behavior) using money and other resources carefully and not wastefully

 • امیر
  1394/02/18 Friday, May 8, 2015

  (of livestock or plants) strong and healthy

 • اصغر
  1394/04/08 Monday, June 29, 2015

  isfahanian are very thrifty.

 • اصغر
  1394/05/26 Monday, August 17, 2015

  (of a person or their behavior) using money and other resources carefully and not wastefully.

 • اصغر
  1394/05/26 Monday, August 17, 2015

  synonyms: frugal, economical, sparing, careful with money, penny-wise, provident, prudent, abstemious, parsimonious, penny-pinching, cheap

 • عبدالغفور
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  ثریفتی thrifty = صرفه جو

 • محمدعلي
  1394/12/25 Tuesday, March 15, 2016

  By thrifty polic ,he saved thousands of dollars in a year!

 • javad
  1395/03/02 Sunday, May 22, 2016

  at present, we must be thrifty

 • محمدعلي
  1395/03/04 Tuesday, May 24, 2016

  A man would reach to a zenith beside a thrifty and loyal wife!

 • محمدعلي
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  Our delegates advise us to be thrifty while they are squandering extremely!

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  thrifty financial

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  thrifty economy

 • محمدعلي
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  Being thrifty is mean spend money or everything in correct way and situations!

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  thriftily (adv) = از روی صرفه جویی

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  thriftiness (n) =مقتصد

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  using money carefully and wisely ; hardworking, thrifty people

 • مجید
  1395/05/01 Friday, July 22, 2016

  economical

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  Thrifty ways to save money.

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  You need to be more thrifty.

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  Some would call him thrifty, he would call himself smart.

 • پیمان
  1395/10/27 Monday, January 16, 2017

  Tom was to thrifty, and how could he manage.

 • javad
  1395/12/05 Thursday, February 23, 2017

  Thrifty way is the best way

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت