ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه swarm

معنی swarm از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه swarm

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/25 Friday, February 14, 2014

  move in a crowd or mass

 • علی
  1393/02/04 Thursday, April 24, 2014

  v. ==> move about in one large mass; migrate or move to a new hive (of bees); teem, throng, be filled or crowded with

 • علی
  1393/02/04 Thursday, April 24, 2014

  n. ==> large number of insects flying together in a group; mass of honeybees that are migrating or moving to a new hive; large group of people or things (especially when in motion)

 • سمیه
  1394/02/02 Wednesday, April 22, 2015

  a swarm of Birds

 • ar
  1394/04/21 Sunday, July 12, 2015

  مرتبط = swarmer - swarming - earthquake swarm

 • ar
  1394/04/21 Sunday, July 12, 2015

  مشابه = a house swarmed with flies

 • علی
  1394/06/31 Tuesday, September 22, 2015

  a location where is very crowd through moving people like the football fans

 • عبدالغفور
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  the people swrmed. مردم فوج فوج و دسته ای حرکت کردند.

 • احسان
  1394/12/16 Sunday, March 6, 2016

  large number of insects flying together in a group; mass of honeybees that are migrating or moving to a new hive; large group of people or things

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  a large or dense group of flying insects. "a swarm of locusts

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  (of flying insects) move in or form a swarm. "swarming locusts

 • احسان
  1395/01/12 Thursday, March 31, 2016

  move somewhere in large numbers. "protesters were swarming into the building

 • محمدعلي
  1395/10/01 Wednesday, December 21, 2016

  Demonstrators were swarmed toward the White House!

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  The beach is swarming with people.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  A swarm of mosquitoes followed him.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Tom was attacked by a swarm of bees.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Congestion

 • javad
  1396/01/17 Thursday, April 6, 2017

  He has a swarm goat

 • javad
  1396/01/17 Thursday, April 6, 2017

  A swarm goats move to his village

 • محمد مهدی
  1398/02/09 Monday, April 29, 2019

  v. move about in one large mass; migrate or move to a new hive (of bees); teem, throng, be filled or crowded with

 • محمد مهدی
  1398/02/09 Monday, April 29, 2019

  n. large number of insects flying together in a group; mass of honeybees that are migrating or moving to a new hive; large group of people or things (especially when in motion)

 • محمد مهدی
  1398/02/09 Monday, April 29, 2019

  a swarm of bees: HIVE, flock, collection.

 • محمد مهدی
  1398/02/09 Monday, April 29, 2019

  swarm of gendarmes: CROWD, multitude, horde, host, mob, gang, throng, mass, army, troop, herd, pack;

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت