ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه subside

معنی subside از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه subside

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/11 Thursday, October 3, 2013

  If a condition subsides, it becomes less strong or extreme ==> As the pain in my foot subsided, I was able to walk the short distance to the car.

 • علی
  1392/10/09 Monday, December 30, 2013

  v. ==> sink lower, descend, decline; settle to the bottom; abate, dwindle, lessen, decrease

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  bowling milk subsided after 10 minutes.

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  become less intense, violent, or severe.

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  synonyms: recede, ebb, fall, go down, get lower, abate

 • اصغر
  1394/04/30 Tuesday, July 21, 2015

  فروکش کردن subside, ebb, come down, descend, fall away, flow down فرو نشستن subside, be quenched, abate, founder, be quelled, settle واگذاشتن subside, set up نشست کردن extravasate, settle, sink, subside سست شدن flag, grow feeble, grow weak, subside, weaken

 • علی
  1394/06/26 Thursday, September 17, 2015

  flow down, being cease

 • اصغر
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  کد بندی کلمه: وقتی یخچال "ساید بای ساید" خرید، "آرام شد."

 • نادر
  1394/09/29 Sunday, December 20, 2015

  If a pain, feeling, sound etc subside, it gradually becomes less and then stops.

 • عبدالغفور
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  he subside آرام گرفت

 • Abbas
  1395/02/04 Saturday, April 23, 2016

  subside is synonym with calm and antonym with angry.

 • محمدعلي
  1395/02/29 Wednesday, May 18, 2016

  To subside your anger ,breath smoothly for a moment!

 • javad
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  Her disease subside today

 • محمدعلي
  1395/04/16 Wednesday, July 6, 2016

  Even an army wouldn't subside this demonstration!

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  if a feeling, pain, sound, etc subsides, it gradually becomes less and then stops

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  = die down= تحلیل رفتن ، روبزوال نهادن ، مردن .

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  if bad weather conditions subside, they gradually return to a normal state

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  if water, especially flood water, subsides, it gradually goes under ground or back to a normal level

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  Tom's anger subsided.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  Her fever subsided.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  The flood began to subside.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  Descend, come down

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  wait until the storm subsides: ABATE, let up, quieten down, calm, slacken (off), ease (up), relent, die down, recede, lessen, soften, diminish, decline, dwindle, weaken, fade, wane, ebb;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  the flood has subsided: RECEDE, ebb, fall, go down, get lower, abate.

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  the volcano is gradually subsiding: SINK, settle, cave in, collapse, crumple, give way.

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  Sarah subsided into a chair: SLUMP, flop, sink, collapse;

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت