ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه spontaneous

معنی spontaneous از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه spontaneous

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدامین
  1392/11/22 Tuesday, February 11, 2014

  natural,automatic

 • علی
  1392/12/17 Saturday, March 8, 2014

  adj. ==> instinctive, natural; not premeditated, impromptu, unplanned; arising from internal forces (of a natural phenomena)

 • ar
  1394/04/21 Sunday, July 12, 2015

  مرتبط = spontaneous behavior - spontaneous discharge - spontaneous emission

 • ar
  1394/04/21 Sunday, July 12, 2015

  مشابه = spontaneous ignition -spontaneous generation

 • m********0@y******o.com
  1394/11/14 Wednesday, February 3, 2016

  spontaneous abortion به معناي:سقط خودبخودي

 • javad
  1395/05/25 Monday, August 15, 2016

  Spontaneous bleeding

 • محمدعلي
  1395/06/23 Tuesday, September 13, 2016

  The machine runs spontaneous!

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  I like to be spontaneous.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  It occurred to me spontaneously.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  I wish I could be more spontaneous.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  They broke out into spontaneous laughter.

 • javad
  1396/03/27 Saturday, June 17, 2017

  he was lifted car spontaneously

 • محمد مهدی
  1398/02/24 Tuesday, May 14, 2019

  instinctive, natural; not premeditated, impromptu, unplanned; arising from internal forces (of a natural phenomena)

 • محمد مهدی
  1398/02/24 Tuesday, May 14, 2019

  spontaneous display of affection: UNPLANNED, unpremeditated, unrehearsed, impulsive, impetuous, unstudied, impromptu, spur-of-the-moment, extempore, extemporaneous; unforced, voluntary, unconstrained, unprompted, unbidden, unsolicited; informal off-the-cuff.

 • محمد مهدی
  1398/02/24 Tuesday, May 14, 2019

  spontaneous reaction to danger: REFLEX, automatic, mechanical, natural, knee-jerk, involuntary, unthinking, unconscious, instinctive, instinctual; informal gut.

 • محمد مهدی
  1398/02/24 Tuesday, May 14, 2019

  a spontaneous kind of person: NATURAL, uninhibited, relaxed, unselfconscious, unaffected, open, genuine, easy, free and easy; impulsive, impetuous.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت