ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 13 100 1

معنی کلمه skim

معنی skim از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه skim

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/12/17 Saturday, March 8, 2014

  v. ==> remove matter floating on the surface of a liquid; glide on or just above a surface; glance through quickly; cause an object to skip across the surface of a liquid

 • علی
  1392/12/17 Saturday, March 8, 2014

  n. ==> act of removing matter floating on the surface of a liquid; act of removing from the top; film, thin layer

 • زهرا
  1394/09/13 Friday, December 4, 2015

  what do you mean about "skimming" in secound example of word "skim"

 • زهرا
  1394/09/13 Friday, December 4, 2015

  please correct that

 • محمدعلي
  1395/06/20 Saturday, September 10, 2016

  Butter is an extract skim of the milk!

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  Tom skimmed the report.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  I'll have skim milk.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  The dragonfly was skimming across the water.

 • پیمان
  1395/10/11 Saturday, December 31, 2016

  Tom skimmed the list.

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  skim off the scum: REMOVE, cream off, scoop off.

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  the boat skimmed over the water: GLIDE, move lightly, slide, sail, skate, float.

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  he skimmed the pebble across the water: THROW, toss, cast, pitch; bounce

 • محمد مهدی
  1398/02/21 Saturday, May 11, 2019

  she skimmed through the newspaper: GLANCE, flick, flip, leaf, thumb, read quickly, scan, run one's eye over.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت