ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 15 100 1

معنی کلمه signify

معنی signify از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه signify

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/05 Saturday, January 25, 2014

  not serious or thorough

 • علی
  1392/11/20 Sunday, February 9, 2014

  v. ==> represent, indicate; communicate, express, convey; have importance, have significance

 • علی
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  imply, refer to

 • اصغر
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  کدبندی کلمه: سیگنیفای "دال" نداره که "دلالت" داشته باشه.

 • اصغر
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  be an indication of.

 • اصغر
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  synonyms: be evidence of, be a sign of, mark, signal, mean, spell, be symptomatic of, herald, indicate, betoken

 • اصغر
  1394/06/16 Monday, September 7, 2015

  smoke signifes fire.

 • عبدالغفور
  1394/11/13 Tuesday, February 2, 2016

  Lighting signifies On the day. روشنایی بر روز دلالت دارد.

 • محمدعلي
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  The green light signifies that we can cross the road!

 • javad
  1395/12/21 Saturday, March 11, 2017

  Fever signify inflammation

 • javad
  1395/12/21 Saturday, March 11, 2017

  What is signify

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  this signified a fundamental change: BE EVIDENCE OF, be a sign of, mark, signal, mean, spell, be symptomatic of, herald, indicate;

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  the egg signifies life: MEAN, denote, designate, represent, symbolize, stand for;

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  signify your agreement by signing below: EXPRESS, indicate, show, proclaim, declare.

 • محمد مهدی
  1398/03/13 Monday, June 3, 2019

  the locked door doesn't signify: MEAN ANYTHING, be of importance, be important, be significant, be of significance, be of account, count, matter, be relevant.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت