ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه scald

معنی scald از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه scald

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/30 Wednesday, February 19, 2014

  burn with hot liquid

 • علی
  1393/02/25 Thursday, May 15, 2014

  v. ==> burn with hot liquid or steam; treat with or cover with boiling liquid or steam; heat to a temperature just below the boiling point

 • علی
  1393/02/25 Thursday, May 15, 2014

  n. ==> burn caused by boiling liquid or steam

 • امیر
  1394/02/27 Sunday, May 17, 2015

  noun ==> a burn or other injury caused by hot liquid or steam

 • امیر
  1394/02/27 Sunday, May 17, 2015

  verb ==> injure with very hot liquid or steam

 • ar
  1394/04/17 Wednesday, July 8, 2015

  مشابه = sunscald/ sun scald - scald headed - scalded cream

 • محمد
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  to burn your skin with very hot liquid or steam

 • علی
  1394/12/09 Sunday, February 28, 2016

  scalding with a hot water make the 3 degree burning, which is rarely treatable . (I am a nurse).

 • احسان
  1394/12/21 Friday, March 11, 2016

  A scald is a type of burn injury caused by hot liquids or gases. It can also refer to: Apple scald, a disorder in the storage ...

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to heat to a temperature just short of the boiling point

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to parboil

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to subject to the action of boiling liquid or steam

 • احسان
  1395/01/08 Sunday, March 27, 2016

  injure with very hot liquid or steam. "the tea scalded his tongue"

 • احسان
  1395/01/08 Sunday, March 27, 2016

  a burn or other injury caused by hot liquid or steam. "50,000 children a year are taken to hospital with burns and scalds"

 • احسان
  1395/01/08 Sunday, March 27, 2016

  any of a number of plant diseases which produce an effect similar to that of scalding, especially a disease of fruit marked by browning and caused by excessive sunlight, bad storage conditions, or atmospheric pollution.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  Scald milk and add it to the well beaten yolks of eggs mixed with the maple.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  A Filipino maid had a scald on her forearm after being splashed accidentally with hot water.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  His hand was red raw where he had lost a lot of skin form the pipe scald.

 • پیمان
  1395/11/01 Friday, January 20, 2017

  You can’t spill a pig and scald yourself like you can hot water.

 • حامد
  1401/06/27 Sunday, September 18, 2022

  Scald the milk and add it to the bowl.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت