ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه respond

معنی respond از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه respond

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/23 Wednesday, August 14, 2013

  to do something as a reaction to something that has been said or done [= react] ==> How did she respond to the news?

 • علی
  1392/08/29 Wednesday, November 20, 2013

  v. ==> answer, reply; react

 • اصغر
  1394/03/27 Wednesday, June 17, 2015

  "Stimulus response" is one of famous theories in psycology.

 • عبدالغفور
  1394/11/01 Thursday, January 21, 2016

  i shoudnt respond to every event. من نباید به هر اتفاقی عکس العمل نشان بدهم

 • javad
  1395/02/21 Tuesday, May 10, 2016

  more time we don`t need to respond to any question or reaction

 • محمدعلي
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  The rude behavior need no response at all!

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  vaccum response = پاسخ غيابى

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  w-response (whole response) = پاسخ کلى( در رورشاخ) روانشناسى : پاسخ کلى

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  response threshold = استانه پاسخ

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  response cost = جريمه

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  respond , response, responsible, responsibility

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  he respond to my question

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  he didn`t respond to my letter, perhapse, he is busy

 • حسن
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  when another attack you ,you must respond and defend your body and honor

 • محمدعلي
  1395/06/20 Saturday, September 10, 2016

  Our responde to an impolite actions should be rudely!

 • سمیهa
  1395/08/02 Sunday, October 23, 2016

  respondent:(adj)مطابق، واکنشدار.........(n)جوابگو

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Who responded?

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Don't respond to that.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Tom responded instantly.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Tom didn't waste time responding.

 • سمیه
  1398/05/13 Sunday, August 4, 2019

  reply, answer,react

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت