ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 30 100 1

معنی کلمه reject

معنی reject از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه reject

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/07 Wednesday, March 27, 2013

  our proposal was rejected

 • سید عادل
  1392/05/03 Thursday, July 25, 2013

  to refuse to accept, believe in, or agree with something [≠ accept] ==> Sarah rejected her brothers offer of help

 • علی
  1392/07/01 Monday, September 23, 2013

  refuse, decline, deny, turn down

 • m***********i@y******o.com
  1393/08/15 Thursday, November 6, 2014

  my manuscript was rejected.

 • امیر
  1394/01/16 Sunday, April 5, 2015

  noun ==> a person or thing dismissed as failing to meet standards or satisfy tastes.

 • امیر
  1394/01/16 Sunday, April 5, 2015

  verb ==> dismiss as inadequate, inappropriate, or not to one's taste.

 • اصغر
  1394/04/07 Sunday, June 28, 2015

  no body likes rejection answer!

 • Mehdi
  1394/05/01 Thursday, July 23, 2015

  I corresponded with this company last year in spite of rejecting me من پارسال با این شرکت مکاتبه کردم علی رقم اینکه نظریه من را رد کردند

 • محمدعلي
  1394/10/19 Saturday, January 9, 2016

  After escape sentences for the prisoners,their family are usually rejecting the

 • عبدالغفور
  1394/10/23 Wednesday, January 13, 2016

  The bill rejected. لایحه رد شد.

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  dismiss as inadequate, unacceptable, or faulty

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "union negotiators rejected a 1.5 per cent pay award"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  a person or thing dismissed as inadequate or unacceptable

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "some of the team's rejects have gone on to prove themselves in championships"

 • محمدعلي
  1395/03/02 Sunday, May 22, 2016

  I rejected the new job because of the burdon that lay ahead of it!

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  reject a hypothesis = فرضيه اى را رد کردن

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  the optio to accept or reject = اختيار قبول يا رد

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  【OFFER/SUGGESTION/IDEA】: to refuse to accept, believe in, or agree with something

 • مجید
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  His proposal was rejected outright (=completely rejected) .

 • javad
  1395/03/31 Monday, June 20, 2016

  our proposal rejected by comittee

 • محمدعلي
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  The fugitive prisoner was rejected by all his friends!

 • javad
  1395/05/05 Tuesday, July 26, 2016

  when you rejected my good proposal, i tormented

 • سمیهa
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  رد كردن ، نپذيرفتن ، رد ، عدم پذيرش

 • سمیهa
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  v. refuse, decline, deny, turn down

 • سمیهa
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  n. something or someone that does not match up to standards; object of lower quality; (Slang) outcast

 • سمیهa
  1395/05/06 Wednesday, July 27, 2016

  reject a hypothesis:بازرگانى : فرضيه اى را رد کردن

 • javad
  1395/05/08 Friday, July 29, 2016

  i rejected for skiing in the sbowy weather because it was danger

 • مریم
  1398/11/01 Tuesday, January 21, 2020

  I rejected the leave request of one of my employees today.

 • مریم
  1398/11/01 Tuesday, January 21, 2020

  I rejected the leave request of one of my employees today.

 • مریم
  1398/11/01 Tuesday, January 21, 2020

  I rejected the leave request of one of my employees today.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت