ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه refer

معنی refer از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه refer

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/14 Monday, February 3, 2014

  v. ==>send, direct; ascribe to, relate to; pertain to, apply to; call attention to, allude to

 • سمیه
  1394/02/02 Wednesday, April 22, 2015

  He referred the famine to the civil wars

 • علی
  1394/03/28 Thursday, June 18, 2015

  we usually refer to an authentic source to establish my opinion or solving the problem.

 • علی
  1394/06/03 Tuesday, August 25, 2015

  cited to a resource

 • اصغر
  1394/06/10 Tuesday, September 1, 2015

  a symbol refer to an actual thing.

 • اصغر
  1394/06/10 Tuesday, September 1, 2015

  mention or allude to.

 • اصغر
  1394/06/10 Tuesday, September 1, 2015

  synonyms: mention, make reference to, allude to, touch on, speak of/about, talk of/about, write about, comment on, deal with, point out, call attention to

 • عبدالغفور
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  ارجاع دادن به یک منبع refering to a source

 • محمدعلي
  1395/03/30 Sunday, June 19, 2016

  The lawyer refers to the law to defend his client!

 • javad
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  refer or citation

 • javad
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  refer to a speciallist is a good way

 • javad
  1395/04/27 Sunday, July 17, 2016

  a sick person refre to hospital

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  to mention or speak about someone or something

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  cross refer = از یک قسمت کتاب به قسمت دیگر آن مراجعه کردن ، مراجعه متقابل کردن .

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  refer to drawer = بحواله کننده مراجع شود،بکشنده مراجعه کنيد

 • مجید
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  referable = مراجعه کردنى

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Refer to the others.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Refer to a holiday.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Read the book to refer it.

 • پیمان
  1395/11/09 Saturday, January 28, 2017

  Are you refering me?

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  مراجعه‌ كردن‌، فرستادن‌، بازگشت‌ دادن‌، رجوع‌ كردن‌ به‌،منتسب‌ كردن‌، منسوب‌ داشتن‌، عطف‌ كردن‌ به‌

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  he referred to errors in the article: MENTION, make reference to, allude to, touch on, speak of/about, talk of/about, write about, comment on, deal with, point out, call attention to.

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  the matter has been referred to my insurers: PASS, hand on/over, send on, transfer, remit, entrust, assign.

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  these figures refer only to 2001: APPLY TO, be relevant to, concern, relate to, be connected with, pertain to, appertain to, be pertinent to, have a bearing on, cover.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت