ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه recede

معنی recede از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه recede

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/26 Saturday, February 15, 2014

  move back or away

 • علی
  1393/02/09 Tuesday, April 29, 2014

  v. ==> withdraw, retreat, draw back

 • محمد
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  To move back or away from a point, limit, or mark: ebb, retract, retreat, retrocede, retrograde, retrogress

 • ar
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  مشابه = to recede from an engagement

 • ar
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  مشابه = to recede from an opinicn

 • عبدالغفور
  1394/11/19 Monday, February 8, 2016

  کدبندی: معلم به موقع (رسید recede )و دانش آموزان از سروصدا (دست کشیدن.)

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  withdraw, retreat, draw back

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  to become or seem to become more distant

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  to slope backwards

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  to decline in value or character

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  To decrease or diminish

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  go or move back or further away from a previous position. "the floodwaters had receded"

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  (of a quality, feeling, or possibility) gradually diminish. "the prospects of an early end to the war receded"

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  synonyms: diminish, lessen, grow less, decrease, dwindle, fade, abate, subside, ebb, wane, fall off, taper off, peter out, shrink; rarede-escalate "by May 23, fears of widespread violence had receded"

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Tome's hairline is receding..

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  He's worried about his receding hairline.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Receding gum line.

 • پیمان
  1395/10/09 Thursday, December 29, 2016

  Don't step back, Don't recede.

 • javad
  1396/05/06 Friday, July 28, 2017

  Receding from exam

 • مجتبی
  1397/04/29 Friday, July 20, 2018

  کد بندی: او بالاخره به این نتیجه "رسید" که از تصمیمش "صرف نظر" کند.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت