ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 29 100 1

معنی کلمه rarely

معنی rarely از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه rarely

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/08 Thursday, March 28, 2013

  he rarely goes out of the house

 • سید عادل
  1392/05/04 Friday, July 26, 2013

  not often [≠ frequently] ==> She very rarely complains

 • علی
  1392/07/09 Tuesday, October 1, 2013

  infrequently, not often, seldom

 • نادر
  1393/07/26 Saturday, October 18, 2014

  This method is rarely used in modern laboratories.

 • اصغر
  1394/04/20 Saturday, July 11, 2015

  fair is rare.

 • ar
  1394/04/27 Saturday, July 18, 2015

  مرتبط = rarely beautiful

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  not often; seldom.

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  synonyms: seldom, infrequently, hardly ever, hardly, scarcely, not often, once in a while, now and then, occasionally, once in a blue moon

 • عبدالغفور
  1394/10/20 Sunday, January 10, 2016

  I rarely lie. من به ندرت دروغ میگم.

 • محمدعلي
  1394/10/25 Friday, January 15, 2016

  Due to densely weather polluted in Tehran,we can rarely breathe healthy air!

 • مجید
  1395/01/24 Tuesday, April 12, 2016

  rarely beautiful = داراى زيبائى ، استثنائى يا فوق العاده

 • مجید
  1395/01/24 Tuesday, April 12, 2016

  Some method's are rarely used in modern laboratories.

 • مجید
  1395/01/24 Tuesday, April 12, 2016

  opposit of the very often or many times

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  not often; seldom

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "I rarely drive above 50 mph"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "she rarely mentions her late husband"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "you can write rarely now, after all your schooling"

 • محمدعلي
  1395/03/01 Saturday, May 21, 2016

  I would rarely evoke my classmates name after this long years!

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  نادر، كمياب‌، كم‌، رقيق‌، لطيف‌، نيم‌ پخته‌

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  adv. infrequently, not often, seldom

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  بندرت ،بطور فوق العاده ،با استادى ويژه

 • سمیهa
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  rarely beautiful:داراى زيبائى ،استثنائى يا فوق العاده

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  Tom is rarely late

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  v

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  rarely catch a cold.

 • پیمان
  1396/02/31 Sunday, May 21, 2017

  I very rarely eat meat.

 • مریم
  1399/01/01 Friday, March 20, 2020

  Nowadays people rarely are jolly because of economical problems.

 • مریم
  1399/01/06 Wednesday, March 25, 2020

  I rarely go to the restaurant alone.

 • مریم
  1399/01/13 Wednesday, April 1, 2020

  These days honest people are rarely.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت