ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه quarter

معنی quarter از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه quarter

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/08/19 Sunday, November 10, 2013

  1. [usually passive] formal to provide someone with a place to sleep and eat, especially soldiers

 • علی
  1392/10/22 Sunday, January 12, 2014

  v. ==> divide into 4 equal parts; divide into parts; house, accommodate; lodge, stay

 • علی
  1392/10/22 Sunday, January 12, 2014

  n. ==> one fourth; neighborhood; coin worth 25 cents (used in USA and Canada); quadrant; period of three months; place, location; district, region; mercy, clemency

 • علی
  1392/10/22 Sunday, January 12, 2014

  adj. ==> being one fourth; being one forth in quality; having four equal parts

 • ar
  1394/02/20 Sunday, May 10, 2015

  quarter dayمرتبط

 • ar
  1394/02/20 Sunday, May 10, 2015

  quarter boomمرتبط

 • ar
  1394/02/20 Sunday, May 10, 2015

  quart majorمرتبط

 • علی
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  the government quartered the people in the camp after heavy earthquake

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  any city has poor quarters.

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  district, quarter, parish, sector

 • اصغر
  1394/05/23 Friday, August 14, 2015

  اقامت گاه home, residence, domicile, residency, quarter

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  quartering a bird in a nest جادادن یک پرنده در یک لانه

 • محمدعلي
  1395/03/12 Wednesday, June 1, 2016

  He altered his quarter to a more comfortable one!

 • javad
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  the first quarter

 • مجید
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  one of four equal parts into which something can be divided →half, third

 • مجید
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  the rooms that are given to someone to live in as part of their job, especially servants or soldiers

 • مجید
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  four-quarter hold = ورزش : ضربه فنى ،ايپون

 • مجید
  1395/05/24 Sunday, August 14, 2016

  quarter hour = پانزده دقیقه ، ربع ساعت.

 • محمدعلي
  1395/06/23 Tuesday, September 13, 2016

  We changed our quarter to a most silent once!

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Come to my quarters.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Go to your quarter.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  It's a quarter to two.

 • پیمان
  1395/10/10 Friday, December 30, 2016

  Do you have any quarters?

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  يك‌ چهارم‌، يك‌ چارك‌، چهارك‌، ربع‌، مدت‌ سه‌ ماه‌، برزن‌،اقامتگاه‌، محله‌، بخش‌، ربعي‌، به‌ چهار قسمت‌ مساوي‌تقسيم‌ كردن‌، پناه‌ بردن‌ به‌، زنهار دادن‌، زنهار

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  divide into 4 equal parts; divide into parts; house, accommodate; lodge, stay

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  one fourth; neighborhood; coin worth 25 cents (used in USA and Canada); quadrant; period of three months; place, location; district, region; mercy, clemency

 • محمد مهدی
  1398/04/16 Sunday, July 7, 2019

  the Latin quarter: DISTRICT, area, region, part, side, neighbourhood, precinct, locality, sector, zone; ghetto, community, enclave.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت