ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 38 100 1

معنی کلمه prosper

معنی prosper از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه prosper

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/04 Sunday, March 24, 2013

  when factories prosper , the whole country benefits

 • سید عادل
  1392/04/27 Thursday, July 18, 2013

  to be or become successful, especially financially ==> A lot of companies prospered at that time

 • علی
  1392/06/10 Sunday, September 1, 2013

  succeed; flourish, thrive

 • sh
  1392/06/16 Saturday, September 7, 2013

  flourish

 • sh
  1392/06/16 Saturday, September 7, 2013

  thrive

 • احسان
  1394/02/15 Tuesday, May 5, 2015

  We learn the English language. for our Essential works Not to show off Or false pride. Or boast It is important

 • اصغر
  1394/04/20 Saturday, July 11, 2015

  being prosper in any work, requiers effort.

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  succeed in material terms; be financially successful.

 • اصغر
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  موفق شدن succeed, get rich, make out, prosper, do well, get on

 • Abbas
  1394/09/16 Monday, December 7, 2015

  I prosper in my education.

 • محمدعلي
  1394/09/26 Thursday, December 17, 2015

  Janet wouldn't be prospered by cheating his friends!

 • عبدالغفور
  1394/10/12 Saturday, January 2, 2016

  my english learning prospered یادگیری انگلیسی من پیشرفت داشت .

 • محمدعلي
  1394/10/16 Wednesday, January 6, 2016

  A morsel of intelligence is enough to be well prosper in our disturbed country!

 • ابراهیم
  1394/11/18 Sunday, February 7, 2016

  when facories prosper, the whole country benefits....وقتی کارخانه ها رونق داشته باشند همه کشور بهره مند میشود

 • محمدعلي
  1394/12/13 Thursday, March 3, 2016

  My friend prospers in his business because of high degrees of intelligence!

 • سحر
  1395/02/01 Wednesday, April 20, 2016

  از بس پر روس تونست پیشرفته کنه

 • مجید
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  prosper v. : 1. grow stronger 2. gain in wealth

 • مجید
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  cheating does not prosper = دغلى به جايى نمي رسد ، تقلب نتيجه ( خوبى ) نمي دهد

 • مجید
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  if people or businesses prosper, they grow and develop in a successful way, especially by becoming rich or making a large profit

 • مجید
  1395/02/02 Thursday, April 21, 2016

  unfortunately businesses across the our country are not prospering.

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  succeed in material terms; be financially successful

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  "his business prospered"

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  flourish physically; grow strong and healthy

 • احسان
  1395/02/09 Thursday, April 28, 2016

  "areas where grey squirrels cannot prosper"

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  كامكار شدن‌، رونق‌ يافتن‌، موفق‌ شدن‌، كامياب‌ شدن‌،پيشرفت‌ كردن‌

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  v. succeed; flourish, thrive

 • سمیهa
  1395/03/18 Tuesday, June 7, 2016

  cheating does not prosper:دغلى بجايى نميرسد،تقلب نتيجه( خوبى ) نميدهد

 • محمدعلي
  1395/03/20 Thursday, June 9, 2016

  Everybody would be prosperous by tolerating hardships!

 • لیلا
  1395/05/12 Tuesday, August 2, 2016

  to be successful or fortunate

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  I will prosper.

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  Cheaters never prosper.

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  My business is prospering.

 • پیمان
  1396/03/07 Sunday, May 28, 2017

  That town looked prosperous.

 • محمد مهدی
  1398/05/14 Monday, August 5, 2019

  كامكار شدن‌، رونق‌ يافتن‌، موفق‌ شدن‌، كامياب‌ شدن‌،پيشرفت‌ كردن‌

 • محمد مهدی
  1398/05/14 Monday, August 5, 2019

  succeed; flourish, thrive

 • محمد مهدی
  1398/05/14 Monday, August 5, 2019

  FLOURISH, thrive, do well, bloom, blossom, burgeon, progress,

 • محمد مهدی
  1398/05/14 Monday, August 5, 2019

  do all right for oneself, get ahead, get on (in the world), be successful;

 • مریم
  1398/11/01 Tuesday, January 21, 2020

  I try to prosper in work and own life every day more then before day.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت