ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 30 100 1

معنی کلمه proceed

معنی proceed از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه proceed

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/08 Thursday, March 28, 2013

  he drank some water and proceeded to speak

 • سید عادل
  1392/05/05 Saturday, July 27, 2013

  1. to continue as planned ==> Work is proceeding according to plan

 • سید عادل
  1392/05/05 Saturday, July 27, 2013

  2. to do something after you have done something else ==> She sat down and proceeded to tell me about her holiday

 • علی
  1392/07/13 Saturday, October 5, 2013

  continue, carry on; advance, progress, move forward

 • اصغر
  1394/04/25 Thursday, July 16, 2015

  proceed in to cinema is best pleasure for somebody.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  begin or continue a course of action.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  synonyms: begin, make a start, get going, move, set something in motion, take action, act, go on, go ahead, make progress, make headway; go ahead, carry on, go on, continue, keep on, get on, get ahead, pursue, prosecute

 • عبدالغفور
  1394/10/21 Monday, January 11, 2016

  proceed=continue and proceed=doing and proceed=going

 • محمدعلي
  1394/10/29 Tuesday, January 19, 2016

  Only with a logical plan we can proceed toward our goals!

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  To go forward or onward, especially after an interruption; continue

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  to arise, originate, or result

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  to initiate a legal action

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  begin a course of action. "the consortium could proceed with the plan

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  move forward

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "from the High Street, proceed over Magdalen Bridge"

 • احسان
  1395/02/16 Thursday, May 5, 2016

  "he turned off the road and proceeded down the long drive"

 • محمدعلي
  1395/03/06 Thursday, May 26, 2016

  A vicious animal at the zoo proceeds to hit the warden!

 • سمیهa
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  پيش‌ رفتن‌، رهسپار شدن‌، حركت‌ كردن‌، اقدام‌ كردن‌،پرداختن‌ به‌، ناشي‌ شدن‌ از، عايدات‌

 • سمیهa
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  v. continue, carry on; advance, progress, move forward

 • سمیهa
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  how shall we proceed:چه بايد کرد،چگونه بايد اقدام کرد،تکليف چيست

 • سمیهa
  1395/03/16 Sunday, June 5, 2016

  proceed against someone:عليه کسى دادخواهى کردن

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  proceed at once to tehran = بى درنگ به تهران رهسپارشويد

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  proceed on leave = بمرخصى رفتن

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  proceed with deliberations = شروع مذاکرات , اقدام به مذاکره

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  to proceed on leave= بمرخصى رفتن

 • محمدعلي
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  The way you choose proceeds you to an unknown destination!

 • پیمان
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  Let's proceed

 • پیمان
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  Please proceed

 • پیمان
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  I'm ready to proceed

 • پیمان
  1395/09/27 Saturday, December 17, 2016

  I'm not sure how to proceed

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت