ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه preoccupied

معنی preoccupied از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه preoccupied

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/06 Tuesday, February 25, 2014

  thinking or worrying about something a lot

 • علی
  1393/03/24 Saturday, June 14, 2014

  adj. ==> busy, engaged; lost in thought, occupied with meditations; taken, previously occupied, previously acquired (property)

 • علی
  1394/06/13 Friday, September 4, 2015

  I am very preoccupied to my dissertation

 • علی
  1394/08/20 Wednesday, November 11, 2015

  being very busy in mind

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  the only thing that has preoccupied him is money یگانه چیزی که فکر او را به خود مشغول کرده پول است.

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  Excessively concerned with something; distracted

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  completely engrossed in thought

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  feeling or showing worry or solicitude

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  (of a matter or subject) dominate or engross the mind of (someone) to the exclusion of other thoughts.

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: obsessed, concerned

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  "his mother was preoccupied with paying the bills"

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  I know you have been preoccupied, but everyone else has noticed his interest in you.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  Alex was still preoccupied with his secret.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  All were clearly preoccupied by the strange events.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  I mean he seems preoccupied with something.

 • javad
  1395/12/22 Sunday, March 12, 2017

  journal cases me preoccupied

 • javad
  1395/12/22 Sunday, March 12, 2017

  the journal cases preoccupied me

 • مریم
  1397/11/08 Monday, January 28, 2019

  I want to buy an apartment for my parents.So these days my mind is preoccupied for preparing money.

 • علی
  1397/12/15 Wednesday, March 6, 2019

  the only thing that has preoccupied him is money

  یگانه چیزی که فکر او را به خود مشغول کرده پول است.

 • محمدرضا
  1398/04/12 Wednesday, July 3, 2019

  Nowadays , Mr.Smith is very preoccupied .

 • محمدرضا
  1398/12/29 Thursday, March 19, 2020

  Maybe that was what he had been so preoccupied with lately .

 • محمدرضا
  1398/12/29 Thursday, March 19, 2020

  Alex continued to be preoccupied with his problem - whatever it was .

 • محمدرضا
  1398/12/29 Thursday, March 19, 2020

  Kutuzov seemed preoccupied and did not listen to what the general was saying .
  I know you've been preoccupied , but everyone else has noticed his interest in you .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت