ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 14 100 1

معنی کلمه precede

معنی precede از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه precede

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/12/10 Saturday, March 1, 2014

  v. ==> go before, come before; be in front, be ahead of; predate, happen before

 • ar
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  مشابه = multilevel precedence and preemption service,

 • ar
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  مشابه = it served as a precedent

 • ar
  1394/04/23 Tuesday, July 14, 2015

  مشابه = there is no precedent for this

 • عبدالغفور
  1394/11/13 Tuesday, February 2, 2016

  some people are precede to reaching success to others

 • javad
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  Elementary school preceded mdium school

 • javad
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  Ma preceded hr as president

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  Lighting precedes thunder.

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  The rain was preceded by rain.

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  In English the verb precedes the object.

 • پیمان
  1395/12/14 Saturday, March 4, 2017

  He set a precedent.

 • محمد مهدی
  1398/02/28 Saturday, May 18, 2019

  adverts preceded the film: GO/COME BEFORE, lead (up) to, pave/prepare the way for, herald, introduce, usher in; archaic forgo.

 • محمد مهدی
  1398/02/28 Saturday, May 18, 2019

  Catherine preceded him into the studio: GO AHEAD OF, go in front of, go before, go first, lead the way.

 • محمد مهدی
  1398/02/28 Saturday, May 18, 2019

  he preceded the book with a poem: PREFACE, introduce, begin, open

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت