ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه partial

معنی partial از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه partial

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • نرگس
  1392/01/24 Saturday, April 13, 2013

  a partial success

 • سید عادل
  1392/05/09 Wednesday, July 31, 2013

  not complete ==> The exhibition was only a partial success

 • علی
  1392/07/20 Saturday, October 12, 2013

  fractional, fragmentary, incomplete; biased, prejudiced

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  correlation between x and y was partial.

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  existing only in part; incomplete.

 • اصغر
  1394/05/05 Monday, July 27, 2015

  synonyms: biased, prejudiced, partisan, one-sided, slanted, skewed, colored, unbalanced

 • Abbas
  1394/09/05 Thursday, November 26, 2015

  partial=> comparatively

 • عبدالغفور
  1394/10/22 Tuesday, January 12, 2016

  I had partial errors. اشتباهات جزئی داشتم

 • محمدعلي
  1394/11/07 Wednesday, January 27, 2016

  The company is working regarding to the partial defection in the electric devices!

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  partial volume = حجم جزيى

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  showing partial views = اعمال نظر ، اعمال نظر کردن

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  as a partial payment = على الحساب

 • مجید
  1395/01/16 Monday, April 4, 2016

  partial color blindness = رنگ کورى ناقص

 • محمدعلي
  1395/03/13 Thursday, June 2, 2016

  Your answer was partial and need completion!

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  جانبدار، طرفدار، مغرض‌، جزئي‌، ناتمام‌، بخشي‌، قسمتي‌،متمايل‌ به‌، علاقمند به‌

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  adj. fractional, fragmentary, incomplete; biased, prejudiced

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  as a partial payment

 • سمیهa
  1395/03/24 Monday, June 13, 2016

  as a partial payment:على الحساب

 • محمدعلي
  1395/06/25 Thursday, September 15, 2016

  His disease is improved partially !

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  One was a partial success.

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  We have an approximate time frame and a partial ID.

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  I've got a partial on that one, She replied.

 • پیمان
  1395/10/08 Wednesday, December 28, 2016

  Incomplete

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت