ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه pacify

معنی pacify از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه pacify

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/23 Wednesday, August 14, 2013

  1. to make someone calm, quiet, and satisfied after they have been angry or upset ==> 'You're right,' Rita said, in order to pacify him

 • سید عادل
  1392/05/23 Wednesday, August 14, 2013

  2. to stop groups of people from fighting or protesting, often by using force ==> It was difficult for the police to pacify the angry crowd.

 • علی
  1392/08/29 Wednesday, November 20, 2013

  v. ==> soothe, calm; placate, appease; soften; bring to a state of peace

 • نادر
  1393/12/05 Tuesday, February 24, 2015

  آرام کردن یک شخص یا جمع، پس از اینکه از ماجرایی عصبانی شده.

 • علی
  1394/03/05 Tuesday, May 26, 2015

  I work in hospital and have to pacify the patients companion with giving assurance about their health status

 • اصغر
  1394/05/10 Saturday, August 1, 2015

  he is like a pacific ocean.

 • اصغر
  1394/05/10 Saturday, August 1, 2015

  quell the anger, agitation, or excitement of.

 • اصغر
  1394/05/10 Saturday, August 1, 2015

  synonyms: placate, appease, calm (down), conciliate, propitiate, assuage, mollify, soothe

 • معصومه
  1394/06/08 Sunday, August 30, 2015

  Calm,mollify,soothe

 • عبدالغفور
  1394/11/01 Thursday, January 21, 2016

  the new presedent pacify the political relations. رییس جمهور جدید روابط سیاسی را آرام کرد

 • محمدعلي
  1394/12/12 Wednesday, March 2, 2016

  The police pacified peaceful demonstration violently!

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  pacifist = صلح طلب ، )pacificist(صلح جو،ارامش طلب

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  pacifism = ( pacificism) آرامش طلبی، صلحجویی، آئین احتراز از جنگ .

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  pacificatory = صلح اميز

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  pacification = به صلح وادار کردن ،ارام سازى ،تامين ثبات داخلى ،تسکين

 • محمدعلي
  1395/06/23 Tuesday, September 13, 2016

  Terrorists have disturbed pacify in our region!

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Pacify her, She is getting on my nerves.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Silent, Quench

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  If your stomach disputes you, lie down and pacify it with cool thoughts.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Soothe, Calm

 • سمیه
  1398/05/10 Thursday, August 1, 2019

  calm, quiet,quieten,lull, smooth, sooth, gentle

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت