ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 23 100 1

معنی کلمه outlaw

معنی outlaw از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه outlaw

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/05/27 Sunday, August 18, 2013

  1. (Noun) = omeone who has done something illegal, and who is hiding in order to avoid punishment - used especially about criminals in the past

 • سید عادل
  1392/05/27 Sunday, August 18, 2013

  example: Robin Hood was an outlaw who lived in the forest and stole from the rich to give to the poor

 • سید عادل
  1392/05/27 Sunday, August 18, 2013

  2. (verb) = to completely stop something by making it illegal ==> The bill would have outlawed several types of guns

 • علی
  1392/09/13 Wednesday, December 4, 2013

  v. ==> deprive of protection of the law; declare a criminal; pronounce illegal

 • علی
  1392/09/13 Wednesday, December 4, 2013

  n. ==> criminal; person outside the protection of the law; fugitive

 • اصغر
  1394/04/14 Sunday, July 5, 2015

  anti norm

 • اصغر
  1394/04/14 Sunday, July 5, 2015

  entrance is outlawed.

 • علی
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  forbidden, bane, rebel, a person who broke the law deliberately

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  a person who has broken the law, especially one who remains at large or is a fugitive.

 • اصغر
  1394/05/30 Friday, August 21, 2015

  synonyms: fugitive, (wanted) criminal, public enemy, outcast, exile, pariah, bandit, bandito, robber, desperado

 • عبدالغفور
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  harmful works are outlawed. کارهای خطرناک ممنوع هستند.

 • Abbas
  1394/12/19 Wednesday, March 9, 2016

  outlaw is prophit.قانون شکنی ممنوع

 • محمدعلي
  1395/01/18 Wednesday, April 6, 2016

  Driving without fastening seatbelt is outlaw!

 • محمدعلي
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  Drinking while driving is outlaw!

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  unfortunatly, there are many outlaw in our country

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  n. someone who has committed (or been legally convicted of) a crime

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  v. declare illegal; outlaw

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  adj. 1. contrary to or forbidden by law 2. disobedient to or defiant of law

 • مجید
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  outlaw = یاغی، متمرد، قانون شکن ، چموش، یاغی شمردن ،

 • پیمان
  1395/11/02 Saturday, January 21, 2017

  He was an outlaw.

 • پیمان
  1395/11/02 Saturday, January 21, 2017

  No outlaw is Bucca.

 • پیمان
  1395/11/02 Saturday, January 21, 2017

  He belongs to the outlaw.

 • پیمان
  1395/11/02 Saturday, January 21, 2017

  Nacho was an outlaw all the way through.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت