ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 28 100 1

معنی کلمه occupant

معنی occupant از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه occupant

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/08/18 Saturday, November 9, 2013

  a person who lives or works in a room or building ==> The previous occupants were an Italian family.

 • سید عادل
  1392/08/18 Saturday, November 9, 2013

  2. a person who is in a car, room, seat, place, or position ==> One of the occupants of the car was slightly injured

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  this attack will drive the occupants out of the region.

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  occupants of vilages are increasing.

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  a person who resides or is present in a house, vehicle, seat, place, etc., at a given time.

 • اصغر
  1394/05/22 Thursday, August 13, 2015

  synonyms: resident, inhabitant, owner, householder, tenant, renter, leaseholder, lessee, addressee, occupier, dweller

 • علی
  1394/07/26 Sunday, October 18, 2015

  n. ==> tenant; settler

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  سرنشین ماشین occupant of the car

 • نادر
  1394/12/05 Wednesday, February 24, 2016

  Someone who lives in a house, room etc.

 • محمدعلي
  1395/03/07 Friday, May 27, 2016

  All occupants should pay his monthly charge at the end of a month!

 • javad
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  car occupants

 • javad
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  home occupants

 • بهتاش
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  not many occupants were living in the region which was a result of hot weather.

 • بهتاش
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  after the war, most occumants suffered from drought for years.

 • بهتاش
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  *after the war, most occumants suffered from famin for years.

 • محمدعلي
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  Neither occupants injured in the air crash!

 • محمدعلي
  1395/06/15 Monday, September 5, 2016

  An apartment occupants shouldn't be intrusive to their neighbors!

 • Abbas
  1395/06/16 Tuesday, September 6, 2016

  I am occupant tehran.

 • محمدعلي
  1395/06/20 Saturday, September 10, 2016

  My neighbor occupants are really noisy!

 • majid
  1395/08/28 Friday, November 18, 2016

  someone who lives in a house, room etc →resident

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Occupant of the bed.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Any occupant of the house.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  He looked closely at the occupant.

 • پیمان
  1395/12/10 Tuesday, February 28, 2017

  Max hoped the occupant was still out.

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  the occupants of the houses: RESIDENT, inhabitant, owner,

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  householder, tenant, renter,

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  leaseholder, lessee;

 • محمد مهدی
  1398/04/26 Wednesday, July 17, 2019

  the first occupant of the post: INCUMBENT, holder.







به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت