ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
95 18 100 1

معنی کلمه obstacle

معنی obstacle از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه obstacle

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/01 Thursday, February 20, 2014

  sth that prevent succes

 • علی
  1393/02/29 Monday, May 19, 2014

  n. ==> obstruction, impediment, hindrance

 • امیر
  1394/02/31 Thursday, May 21, 2015

  a thing that blocks one's way or prevents or hinders progress ==> the major obstacle to achieving that goal is money

 • ar
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  مرتبط = obstacle sense- obstacle race - obstacle course

 • علی
  1394/09/11 Wednesday, December 2, 2015

  barrier

 • m********0@y******o.com
  1394/12/01 Saturday, February 20, 2016

  syn: hinder-check-curb-ban-stop

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  Something that stands in the way of or holds up progress: The road crew removed the obstacle of the fallen tree limb. We had to overcome many obstacles to put on this show.

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  her father's objection was their only obstacle مخالفت پدر دختر یگانه مانع آنها بود. the removal of an obstacle in the throat رفع آنچه که راه گلو را بسته است bureaucratic obstacles موانع اداری (دیوان سالاری) obstacle race (مسابقه) دو صحرایی با مانع

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  a person or thing that opposes or hinders something

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  obstruction, block, barrier, hurdle, hazard, snag, impediment, blockage, hindrance

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  Something that impedes or prevents entry or passage

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  "the major obstacle to achieving that goal is money"

 • احسان
  1395/01/07 Saturday, March 26, 2016

  synonyms: barrier, hurdle, stumbling block, bar, block, impediment, hindrance, snag, catch, drawback, hitch, handicap, deterrent, complication, difficulty, problem, disadvantage, baulk, curb, check, stop, interference

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  He's an obstacle.

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  The real obstacle is

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Obstacle could be overcome

 • پیمان
  1395/11/06 Wednesday, January 25, 2017

  Become an obstacle to quality.

 • Saeed
  1397/07/03 Tuesday, September 25, 2018

  Fear of change is an obstacle to progress.

  ترس از تغییر، مانعی بر سر راه پیشرفت است.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت