ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 29 100 1

معنی کلمه novel

معنی novel از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه novel

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • Saeed
  1392/07/10 Wednesday, October 2, 2013

  I want to write a novel with social subject.

 • سید عادل
  1392/08/16 Thursday, November 7, 2013

  a long written story in which the characters and events are usually imaginary [= fiction] ==> His latest novel is selling really well.

 • علی
  1392/10/19 Thursday, January 9, 2014

  adj. ==> new; strange

 • علی
  1392/10/19 Thursday, January 9, 2014

  n. ==> piece of long fiction with a plot and characters; story

 • ar
  1394/02/16 Wednesday, May 6, 2015

  nov-overflow dam

 • ar
  1394/02/16 Wednesday, May 6, 2015

  novaculite

 • اصغر
  1394/05/18 Sunday, August 9, 2015

  here NOVEL means NEW not a kind of leatrature!

 • اصغر
  1394/05/18 Sunday, August 9, 2015

  her novel work is about urban problems. کار جدید او درباره ی مسائل شهذی است.

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  reading a novel خواندن رمان

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  novel boy پسر نوجوان

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  novel car ماشین جدید

 • نادر
  1394/12/05 Wednesday, February 24, 2016

  ADJ: Not like anything known before

 • محمدعلي
  1395/03/06 Thursday, May 26, 2016

  He is diligent in producing novel productions!

 • javad
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  he want to buy a new car

 • javad
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  new or novel car

 • javad
  1395/04/03 Thursday, June 23, 2016

  his novel home is beautiful

 • javad
  1395/04/22 Tuesday, July 12, 2016

  every novel idea is not nessecerly a good

 • مجید
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  a novel without a purpose = داستانى که نتيجه اى از ان گرفته نميشود،رمانى که مقصود يا مقصدى ندارد

 • مجید
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  a padded novel = داستانى که با حشوو زوائر دراز شده باشد

 • مجید
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  not like anything known before, and unusual or interesting

 • مجید
  1395/05/21 Thursday, August 11, 2016

  novel idea/approach/method etc; What a novel idea!

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  This novel bores me.

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  I love romance novels.

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  He is writting a novel.

 • پیمان
  1395/10/04 Saturday, December 24, 2016

  I read a lot of novels.

 • محمد مهدی
  1398/04/29 Saturday, July 20, 2019

  a novel way of making money: NEW, original, unusual, unfamiliar

 • محمد مهدی
  1398/04/29 Saturday, July 20, 2019

  unconventional, unorthodox;

 • محمد مهدی
  1398/04/29 Saturday, July 20, 2019

  different, fresh, imaginative, innovative, innovatory, innovational

 • محمد مهدی
  1398/04/29 Saturday, July 20, 2019

  inventive, modern, neoteric, avant-garde, pioneering,

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت