ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 20 100 1

معنی کلمه nominate

معنی nominate از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه nominate

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/06 Tuesday, February 25, 2014

  to suggest officially that (someone) should be chosen or elected

 • علی
  1393/03/21 Wednesday, June 11, 2014

  v. ==> appoint someone (for a position, office, or honor); designate, select

 • علی
  1394/06/09 Monday, August 31, 2015

  design to electing a person to a position. introduce

 • احسان
  1394/12/18 Tuesday, March 8, 2016

  the President shall nominate and by the advice and consent of the Senate, shall appoint ambassadors رئیس جمهور سفیران را پیشنهاد و پس از مشورت و توافق مجلس سنا آنها را منصوب می‌کند. he was nominated for a new job او را برای شغل جدیدی انتخاب کردند. he had been nominated to receive the Nobel prize او نامزد دریافت جایزه نوبل شده بود. the company managers nominated me as the new treasurer مدیران شرکت، مرا به عنوان خزانه‌دار برگزیدند.

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to propose (someone) for appointment or election to an office

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to appoint to a duty or office

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to propose for an honor, award, or the like

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to name; designate

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  propose or formally enter as a candidate for election or for an honour or award. "the film was nominated for several Oscars"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  specify (something) formally, typically the date or place for an event. "a day was nominated for the exchange of contracts"

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  denoting a race or subspecies which is given the same epithet as the species to which it belongs, e.g. Homo sapiens sapiens. "the nominate race and two subspecies occur"

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  Carter was re-nominated.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  He accepted the nomination.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  He was nominated for the presidency.

 • پیمان
  1395/11/20 Wednesday, February 8, 2017

  I'd like to nominate Tom as chairman.

 • علی
  1397/11/23 Tuesday, February 12, 2019

  the President shall nominate and by the advice and consent of the Senate, shall appoint ambassadors

  رئیس جمهور سفیران را نامزد و پس از مشورت و توافق مجلس سنا آنها را منصوب می‌کند.

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  When ordered abroad they could nominate a son , if capable , to hold the benefice and carry on the duty .

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  He is entitled to nominate eight chaplains ,who had formerly certain statutory privileges , which are now abolished .

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  Moreover , he retained in practice , if not in theory , his power to nominate to the vacant offices ; chapters and monasteries seldom dared to resist the pressure which the sovereign could bring to bear upon them in .

 • محمدرضا
  1399/01/02 Saturday, March 21, 2020

  This means that only performers can nominate performers , makeup artists can nominate makeup artists , and so on .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت