ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 17 100 1

معنی کلمه mute

معنی mute از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه mute

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • محمدامین
  1392/11/20 Sunday, February 9, 2014

  silent;with no sound;calm

 • علی
  1392/12/06 Tuesday, February 25, 2014

  adj. ==> silent, not making a sound; having no sound, noiseless; unable to speak; unspoken, not expressed in words; not pronounced (as of a letter in a word)

 • علی
  1392/12/06 Tuesday, February 25, 2014

  v. ==> make quieter, reduce the loudness of; make less bright, reduce the intensity of

 • علی
  1392/12/06 Tuesday, February 25, 2014

  n. ==> one who cannot speak, person who does not utter any noise, dumb; device which temporarily silences the sound on a telephone or television

 • ar
  1394/04/19 Friday, July 10, 2015

  مرتبط = mute language - mutely - muteness

 • احسان
  1394/06/25 Wednesday, September 16, 2015

  Not speaking, .....muted: quiet, gentle, not bright. ....synonym : dumb, mum, noiseless, silent, speechless, unspoken, voiceless, wordless

 • علی
  1394/07/01 Wednesday, September 23, 2015

  being silent and no voice

 • عبدالغفور
  1394/11/13 Tuesday, February 2, 2016

  واژه mute (بی صدا و ساکت)در نرم افزارهای پخش موزیک زیاد به چشم می خورد

 • پیمان
  1395/12/05 Thursday, February 23, 2017

  Deaf-mute people can use sign language to communicate.

 • پیمان
  1395/12/05 Thursday, February 23, 2017

  We stood mute.

 • پیمان
  1395/12/05 Thursday, February 23, 2017

  Sam pressed mute.

 • پیمان
  1395/12/05 Thursday, February 23, 2017

  He remained mute.

 • javad
  1396/03/18 Thursday, June 8, 2017

  Please turn off mute

 • محمد مهدی
  1398/03/07 Tuesday, May 28, 2019

  Bruce muted his criticisms: RESTRAIN, soften, tone down, moderate, temper.

 • محمد مهدی
  1398/03/07 Tuesday, May 28, 2019

  the noise was muted by the heavy curtains: DEADEN, muffle, dampen, soften, quieten; stifle, smother, suppress.

 • محمد مهدی
  1398/03/07 Tuesday, May 28, 2019

  he was deaf and mute: DUMB, unable to speak;

 • محمد مهدی
  1398/03/07 Tuesday, May 28, 2019

  the church was mute: QUIET, silent, hushed.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت