ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 27 100 1

معنی کلمه mourn

معنی mourn از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه mourn

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/04 Thursday, September 26, 2013

  to feel or express great sadness, especially because of someone's death ==> She was still mourning for her brother.

 • علی
  1392/10/08 Sunday, December 29, 2013

  v. ==> grieve, be in mourning, feel sorrow for someone's death

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/21 Friday, April 10, 2015

  to fill or express sorrow , cry , regret

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  in iranian tradition mourning has long history.

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  feel or show deep sorrow or regret for (someone or their death), typically by following conventions such as the wearing of black clothes.

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  گریه کردن cry, weep, give, bemoan, mourn, sob

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  عزاداری کردن mourn, howl

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  سوگواری کردن lament, bemoan, mourn, bewail

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  ماتم گرفتن mourn, wail

 • اصغر
  1394/04/28 Sunday, July 19, 2015

  synonyms: grieve for, sorrow over, lament for, weep for

 • علی
  1394/06/24 Tuesday, September 15, 2015

  noisy cry for losing a member of family or friend

 • محمدعلي
  1395/02/26 Sunday, May 15, 2016

  People mourn for the victims of the latest earthquake !

 • محمدعلي
  1395/04/13 Sunday, July 3, 2016

  How can believe that after two years ,I am mourning to my died father yet!

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  to feel extremely sad, especially because someone you love has died

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  to feel very sad because something no longer exists or is no longer as good as it used to be

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  mourner = سوگوارى مننده ،سوگوار يا ماتم دار،نوحه خوان

 • مجید
  1395/05/09 Saturday, July 30, 2016

  a procession of mourners = دسته عزاداران

 • Abbas
  1395/05/31 Sunday, August 21, 2016

  not mourn for all thing.

 • محمدعلي
  1395/06/09 Tuesday, August 30, 2016

  Never mourn for mortal creatures in this world!

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  I'm still in mourning.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  The whole country mourned his death.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  The boy mourned the death of his hamster.

 • پیمان
  1395/11/23 Saturday, February 11, 2017

  The man is mourning after receiving sad news.

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  grieve, be in mourning, feel sorrow for someone's death

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  Isobel mourned her husband: GRIEVE FOR, sorrow over, lament for, weep for, wail/keen over;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  he mourned the loss of the beautiful buildings: DEPLORE,

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  bewail, bemoan, rue, regret

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت