ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 26 100 1

معنی کلمه mortal

معنی mortal از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه mortal

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/08/15 Wednesday, November 6, 2013

  1. (of living things, especially people) unable to continue living for ever; having to die ==> For all men are mortal.

 • سید عادل
  1392/08/15 Wednesday, November 6, 2013

  2. causing death ==> a mortal injury/illness

 • ar
  1394/02/15 Tuesday, May 5, 2015

  mortal illness

 • ar
  1394/02/15 Tuesday, May 5, 2015

  mortagage

 • ar
  1394/02/15 Tuesday, May 5, 2015

  mortكشتار

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  all poisns are mortal.

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  (of a living human being, often in contrast to a divine being) subject to death.

 • اصغر
  1394/05/16 Friday, August 7, 2015

  synonyms: deadly, fatal, lethal, death-dealing, murderous, terminal

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  mortal enemy دشمن خونی

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  mortal world دنیای فانی

 • عبدالغفور
  1394/11/09 Friday, January 29, 2016

  delinquent mortal خلافکار کشنده

 • علی
  1394/11/23 Friday, February 12, 2016

  adj. deadly, fatal; pertaining to death; human; liable or subject to death; severe, grave; extreme, great (Slang)

 • علی
  1394/11/23 Friday, February 12, 2016

  n. human being, person; that which is subject to death

 • Abbas
  1395/02/19 Sunday, May 8, 2016

  some animals are mortal.بعضی حیوانات کشنده هستند

 • محمدعلي
  1395/03/05 Wednesday, May 25, 2016

  Nuclear bombs are mortal for mankind!

 • javad
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Mortal or killer

 • javad
  1395/04/01 Tuesday, June 21, 2016

  Murder or killer or mortal

 • Abbas
  1395/06/14 Sunday, September 4, 2016

  dog and cat are mortal together.سگ و گربه دشمن خونی یکدیگر هستند

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Tom was mortally injured.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  A person's soul is immortal.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  All human beings are mortal.

 • پیمان
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  Do you really want to be immortal?

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  mortal remains | all men are mortal: PERISHABLE, physical, bodily, corporeal, fleshly, earthly; human, impermanent, transient, ephemeral.

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  a mortal blow: DEADLY, fatal, lethal, death-dealing, murderous, terminal.

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  mortal enemies: IRRECONCILABLE, deadly, sworn, bitter, out-and-out, implacable.

 • محمد مهدی
  1398/05/09 Wednesday, July 31, 2019

  a mortal sin: UNPARDONABLE, unforgivable.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت