ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 24 100 1

معنی کلمه miserly

معنی miserly از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه miserly

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • مهرداد
  1392/05/15 Tuesday, August 6, 2013

  Too many customers are alienated by our miserly attitude to compensation for mistakes that we made

 • سید عادل
  1392/05/27 Sunday, August 18, 2013

  1. a miserly person is not generous and does not like spending money [= mean]

 • سید عادل
  1392/05/27 Sunday, August 18, 2013

  2. a miserly amount or quantity is one that is much too small [= measly, paltry] ==> We were offered a miserly 4% pay rise

 • علی
  1392/09/13 Wednesday, December 4, 2013

  adj. ==> cheap or stingy

 • امیر
  1394/02/18 Friday, May 8, 2015

  of, relating to, or characteristic of a miser ==> his miserly great-uncle proved to be worth nearly $1 million

 • اصغر
  1394/04/09 Tuesday, June 30, 2015

  border of thirfty and miserly is not clear completly.

 • علی
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  a miserly man is reluctant to spend his money

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  of, relating to, or characteristic of a miser.

 • اصغر
  1394/05/27 Tuesday, August 18, 2015

  synonyms: mean, niggardly, close-fisted, parsimonious, penny-pinching, cheeseparing, Scroogelike, tightfisted, stingy, tight, mingy, money-grubbing, cheap, penurious

 • عبدالغفور
  1394/11/06 Tuesday, January 26, 2016

  a miserly person miss his life and couldnt enjoy from it. یک شخص خسیس زندگیشو گم می کنه و لذت زندگیشو نمی بره

 • محمدعلي
  1395/03/23 Sunday, June 12, 2016

  Miserly and jealousy is two bad traits and attributes that may creep to our spirit!

 • javad
  1395/04/04 Friday, June 24, 2016

  miserly, a little, very low, a few

 • محمدعلي
  1395/04/05 Saturday, June 25, 2016

  Being miserly didn't let him to assist paupers and charities!

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  = measly, paltry paltry

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  = measly, paltry paltry

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  a paltry amount of something is too small to be useful or important

 • مجید
  1395/04/14 Monday, July 4, 2016

  very small and disappointing in size, quantity, or value - used to show disapproval

 • javad
  1395/06/14 Sunday, September 4, 2016

  Who is to be enrich but not give any thing to other. Miserly

 • javad
  1395/06/14 Sunday, September 4, 2016

  Miserly can prevent progression

 • javad
  1395/06/14 Sunday, September 4, 2016

  A miserly person has rare position

 • پیمان
  1395/10/28 Tuesday, January 17, 2017

  He was miserly, very cheap.

 • پیمان
  1395/10/28 Tuesday, January 17, 2017

  He had thought of her as miserly.

 • پیمان
  1395/10/28 Tuesday, January 17, 2017

  But not because we was miserly.

 • پیمان
  1395/10/28 Tuesday, January 17, 2017

  I am very miserly with mine and on most occasions they are true.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت