ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 21 100 1

معنی کلمه maintain

معنی maintain از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه maintain

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/10 Saturday, March 1, 2014

  SUPPORT WITH MONEY

 • علی
  1393/03/27 Tuesday, June 17, 2014

  v. ==> keep in existence, sustain; keep in good condition, preserve; support, provide for; affirm, declare, assert

 • ar
  1394/04/31 Wednesday, July 22, 2015

  مشابه = to maintain one's family

 • ar
  1394/04/31 Wednesday, July 22, 2015

  مشابه = to maintain a road

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To keep up or carry on; continue: maintain good relations

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To provide for; support: maintain a family

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to affirm; assert; declare

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to support in speech or argument

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  cause or enable (a condition or situation) to continue

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  the need to maintain close links between industry and schools

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  provide with necessities for life or existence. "the allowance covers the basic costs of maintaining a child

 • احسان
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  synonyms: support, provide for, keep, finance

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  Tom maintained his innocence.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  Tom maintained eye contact with Mary.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  The smoke alarm has never been maintained.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  I spend a few hours a day maintaining my website.

 • علی
  1397/12/16 Thursday, March 7, 2019

  eat enough food to maintain your health

  آنقدر خوراک بخور که سلامتی خود را حفظ کنی.

 • محمدرضا
  1399/07/24 Thursday, October 15, 2020

  Standing her ground was the only way to maintain control .

 • محمدرضا
  1399/07/24 Thursday, October 15, 2020

  It was imperative to maintain enough control to keep from hurting or biting her .

 • محمدرضا
  1399/07/24 Thursday, October 15, 2020

  While we reveled in our triumphs , we knew in our hearts we couldn't maintain our present pace .

 • محمدرضا
  1399/07/24 Thursday, October 15, 2020

  The first was to maintain enough control to avoid crushing them in the heat of passion .

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت