ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
96 29 100 1

معنی کلمه maim

معنی maim از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه maim

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/07/11 Thursday, October 3, 2013

  to injure a person so severely that a part of their body will no longer work as it should ==> Many children have been maimed for life by these bombs

 • علی
  1392/10/10 Tuesday, December 31, 2013

  v. ==> mutilate, disfigure, cripple, cause to be disabled; damage, harm, make useless

 • d*******y@g******l.com
  1394/01/23 Sunday, April 12, 2015

  wars maim(injury ,wound , hurt , harm , cripple )or kill too many civilian or military individuls

 • اصغر
  1394/04/31 Wednesday, July 22, 2015

  being maimed can not limits somebody.

 • اصغر
  1394/04/31 Wednesday, July 22, 2015

  wound or injure (someone) so that part of the body is permanently damaged.

 • اصغر
  1394/04/31 Wednesday, July 22, 2015

  synonyms: injure, wound, cripple, disable, incapacitate, impair, mar, mutilate, lacerate, disfigure, deform, mangle

 • اصغر
  1394/04/31 Wednesday, July 22, 2015

  ضرب و جرح maim, battery نقص عضو maim کسیرا معیوب کردن maim صدمه injury, hurt, harm, concussion, displeasure, maim جرح mayhem, maim verb چلا ق کردن cripple, maim

 • علی
  1394/06/28 Saturday, September 19, 2015

  being defect in an organ which restrains the normal ability.

 • عبدالغفور
  1394/11/08 Thursday, January 28, 2016

  only a cruel person can maim a weak animal. فقط یک شخص بی رحم می تواند یک حیوان ضعیف را صدمه بزند و ناقص العضو کند

 • N
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  To injure, disable, or disfigure, usually by depriving of the use of a limb or other part of the body

 • N
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  injure or wound seriously and leave permanent disfiguration or mutilation

 • N
  1395/01/15 Sunday, April 3, 2016

  hamstring, impair, lame, mutilate, mangle, incapacitate

 • Abbas
  1395/02/05 Sunday, April 24, 2016

  accident maimed many people in ago years.

 • محمدعلي
  1395/02/28 Tuesday, May 17, 2016

  Vicious dog maimed the poor kid that was playing in the forest!

 • javad
  1395/03/25 Tuesday, June 14, 2016

  Many person are maim

 • محمدعلي
  1395/03/27 Thursday, June 16, 2016

  He born maimed!

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  to wound or injure someone very seriously and often permanently

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  when you driving be careful please, accident equal maim

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  hospitaler care about maim/imperfective

 • مجید
  1395/05/10 Sunday, July 31, 2016

  today we have some imperfective that genetic maim's

 • محمدعلي
  1395/05/11 Monday, August 1, 2016

  The carpenter maimed his hand in the work!

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  The explosion maimed him for life.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  The essay was maimed by deletion of important paragraphs.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  A physical injury, especially a lose of a limb.

 • پیمان
  1395/11/26 Tuesday, February 14, 2017

  Mutilate, mangle, lacerate.

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  كسيرا معيوب‌ كردن‌، معيوب‌ شدن‌، اختلال‌ يا ازكارافتادگي‌ عضوي‌، صدمه‌، جرج‌، ضرب‌ و جرح‌، نقص‌ عضو، چلا ق‌ كردن‌

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  mutilate, disfigure, cripple, cause to be disabled;

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  damage, harm, make useless

 • محمد مهدی
  1398/05/12 Saturday, August 3, 2019

  INJURE, wound, cripple, disable, incapacitate,

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت