ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
94 17 100 1

معنی کلمه magnify

معنی magnify از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه magnify

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/12/01 Thursday, February 20, 2014

  cause to look or seem larger

 • محمدامین
  1392/12/24 Saturday, March 15, 2014

  exaggerate

 • علی
  1393/02/27 Saturday, May 17, 2014

  v. ==> enlarge, increase the size of; cause to appear larger (by means of lenses, etc.); exaggerate, make seem more important or serious

 • امیر
  1394/02/29 Tuesday, May 19, 2015

  make (something) appear larger than it is, especially with a lens or microscope

 • ar
  1394/04/17 Wednesday, July 8, 2015

  مرتبط = magnifying glass - magnify to

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  a. To increase the apparent size of (an object), especially by means of a lens, instrument, or device. b. To increase the volume of (sound): "Canyons magnified the thunder" (John Vernon).

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  this microscope magnifies things one hundred times این میکروسکپ چیزها را صد مرتبه بزرگ‌تر می‌نماید. to magnify one's sufferings سختی‌های خود را بزرگ‌تر از آنچه هست وانمود کردن they teach history mainly to magnify their own country تاریخ را بیشتر برای این درس می‌دهند که کشور خود را بزرگ کنند.

 • احسان
  1394/12/22 Saturday, March 12, 2016

  ...and the lord magnified him among the Jews ... و خداوند او را در میان یهودان عزت بخشید.

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To increase or have the power to increase the size or volume of an image or a sound

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  To make more intense or extreme

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to intensify; heighten

 • N
  1395/01/03 Tuesday, March 22, 2016

  to praise

 • احسان
  1395/01/08 Sunday, March 27, 2016

  make (something) appear larger than it is, especially with a lens or microscope. "the retinal image will be magnified"

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  This microscope magnifies objects by 100 times.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  Tom examined the photo with a magnifying glass.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  Tom opened the drawer and pulled out a magnifying glass.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  Tom examines the rock with a magnifying glass.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت