ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 31 100 1

معنی کلمه lunatic

معنی lunatic از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه lunatic

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • علی
  1392/11/10 Thursday, January 30, 2014

  n. ==> crazy or deranged person, insane person; person who is reckless or extremely foolish

 • علی
  1392/11/10 Thursday, January 30, 2014

  adj. ==> crazy, insane; not mentally sound; of or for the insane; foolish, extremely reckless

 • مسعود چراغی
  1394/03/10 Sunday, May 31, 2015

  mad = absurd = loony

 • بهتاش
  1394/03/22 Friday, June 12, 2015

  no way could i stand this lunatic one more minute!

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  lunatic affairs in politic can led the world to war.

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  mentally ill (not in technical use).

 • اصغر
  1394/06/07 Saturday, August 29, 2015

  دیوانه crazy, mad, insane, fanatical, lunatic, cucko

 • عبدالغفور
  1394/11/11 Sunday, January 31, 2016

  کارهای احمقانه و جنون آمیز خیلی خطرناک هستند. a lunatic works are very dangerous.

 • محمدعلي
  1395/03/29 Saturday, June 18, 2016

  Lunatic use of human inventions was a matter for the peace!

 • javad
  1395/04/23 Wednesday, July 13, 2016

  lunatic or not normal

 • محمدعلي
  1395/04/24 Thursday, July 14, 2016

  A dictator ruins the world by his lunatic and horrid idea!

 • Abbas
  1395/06/02 Tuesday, August 23, 2016

  lunatic is synonym with foolish.

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  someone who behaves in a crazy or very stupid way - often used humorously

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  lunatic a = ديوانه گاه ،دارالمجانين

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  lunatic asylum = تيمارستان

 • مجید
  1395/06/10 Wednesday, August 31, 2016

  lunatic fringe = افراد افراطی وتندرو گروه های حزبی.

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  mad

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  out of mind

 • بهتاش
  1395/06/29 Monday, September 19, 2016

  clumsy-minded?

 • محمدعلي
  1395/06/30 Tuesday, September 20, 2016

  A lunatic hunter slaughtered all birds in our vicinity !

 • javad
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  My classmate has a lot lunatic ideas about climate

 • javad
  1395/09/26 Friday, December 16, 2016

  Our roommate presented a lunatic lecture in the congress

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  Don't be a lunatic.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  He acted like a lunatic.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  I've dated a lunatic.

 • پیمان
  1395/11/04 Monday, January 23, 2017

  The lunatic stare.

 • Saeed
  1397/05/29 Monday, August 20, 2018

  I think some words like 'lunatic' were not use anymore. If I am wrong, could anybody inform me what is the difference between lunatic and crazy, insane or mad?

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  he drives like a lunatic: MANIAC, madman, madwoman

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  imbecile, psychopath, psychotic;

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  fool, idiot;

 • محمد مهدی
  1398/04/01 Saturday, June 22, 2019

  eccentric

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت