ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
92 15 100 1

معنی کلمه legible

معنی legible از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه legible

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • d*************d@g******l.com
  1392/11/28 Monday, February 17, 2014

  that can be read easily

 • علی
  1393/02/18 Thursday, May 8, 2014

  adj. ==> readable, able to be read or deciphered; clear, recognizable

 • امیر
  1394/02/20 Sunday, May 10, 2015

  (of handwriting or print) clear enough to read ==> the original typescript is scarcely legible

 • عبدالغفور
  1394/12/10 Monday, February 29, 2016

  legible handwriting دست خط خوانا

 • احسان
  1394/12/20 Thursday, March 10, 2016

  clear enough to read. "the original typescript is scarcely legible" ....

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  capable of being read or deciphered, esp. with ease, as writing or printing

 • N
  1395/01/04 Wednesday, March 23, 2016

  capable of being discerned or distinguished: Anger was legible in his behavior.

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  the original typescript is scarcely legible"

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  synonyms: readable, easily read, easy to read, decipherable, easily deciphered, clear, distinct, plain, carefully written, neat, sharp, vivid, intelligible, understandable, comprehensible; printed "she had large, legible handwriting"

 • احسان
  1395/01/10 Tuesday, March 29, 2016

  capable of being discovered or understood.

 • محمدعلي
  1395/10/03 Friday, December 23, 2016

  The article isn't almost total legible!

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Write carefully and legibly.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  Tom signature is illegible.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  The last two lines of the document are mostly illegible.

 • پیمان
  1395/10/24 Friday, January 13, 2017

  I took it and read the address that eas still legible.

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت