ثبت نام در سایت

برای استفاده از امکانات سایت عضو شوید.

نام کاربری:   
رمز عبور:     
کد معرف:    
 • ایمیل شما هرگز در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.
 • هر زمان که بخواهید مي توانيد عضويت خود را لغو کنيد.
93 16 100 1

معنی کلمه insist

معنی insist از مرجع آموزشی 504 کلمه مطلقا ضروری به همراه تلفط و مثال

توسعه کلمه insist

در اینجا مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

 • سید عادل
  1392/06/21 Thursday, September 12, 2013

  to say firmly and often that something is true, especially when other people think it may not be true ==> Mike insisted that he was right

 • علی
  1392/10/04 Wednesday, December 25, 2013

  v. ==> persist, persevere; firmly emphasize, assert; demand emphatically, firmly request, require

 • امیر
  1394/01/16 Sunday, April 5, 2015

  demand something forcefully, not accepting refusal.

 • اصغر
  1394/04/24 Wednesday, July 15, 2015

  iran about his nuclear program insisted on his right.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  demand something forcefully, not accepting refusal.

 • اصغر
  1394/06/12 Thursday, September 3, 2015

  synonyms: demand, command, require, dictate, urge, exhort

 • علی
  1394/06/19 Thursday, September 10, 2015

  having more urges for doing an special work

 • Abbas
  1395/01/22 Sunday, April 10, 2016

  insist is synonym with persist.

 • محمدعلي
  1395/02/24 Friday, May 13, 2016

  The coach insisted to his manner and finally won the great competition!

 • javad
  1395/03/17 Monday, June 6, 2016

  she insisted that i can not go to the congress

 • محمدعلي
  1395/04/08 Tuesday, June 28, 2016

  The culprit insisted to be silent at the court!

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  I insist on his innocence = جدا `عقيده دارم که او بى گناه است

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  I insist on your being present = جدا `عقيده دارم که شما بايد حضور داشته باشيد

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  I insist that he is innocent = جدا `عقيده دارم که او بى گناه است

 • مجید
  1395/05/03 Sunday, July 24, 2016

  to demand that something should happen

 • javad
  1395/08/14 Friday, November 4, 2016

  You have insist idea

به زبان آموزان سایت زبان افزا بپیوندید و با ارسال نظرات خود ما را در ارائه هرچه پربارتر خدماتمان یاری فرمایید.   راهنمای ثبت نام در سایت